Minilex - Lakipuhelin

Työajan määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työaikaan kuuluvana pidetään varsinaiseen työhön käytettyä aikaa sekä lisäksi sellaista aikaa, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Jos työntekijä sen sijaan on kotonaan ja suostunut olemaan työnantajan käytettävissä, tällaista varallaoloaikaa ei useimmiten lueta kuuluvaksi työaikaan. Tällainen varallaoloaika ei saa kuitenkaan haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä ja siitä tulee maksaa rahallinen korvaus. Korvauksen suuruudessa huomioidaan varallaolosta työntekijän vapaa-ajan käytölle aiheutuvat rajoitukset. Näiden lisäksi sellaiset työpäivään kuuluvat lepotauot, joiden aikana työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikalta, eivät useimmiten kuulu työaikaan, kuten ei myöskään työmatkaan käytetty aika, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena.

Säännöllisen työajan pituus on määritelty laissa siten, että se on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työpaikoilla on mahdollista hyödyntää myös liukuvaa työaikaa tai jaksotyöaikaa, jotka mahdollistavat työajan keskimääräisen tasoittumisen tiettynä ajanjaksona. Näin voidaan yritysten erityiset työvoimatarpeet parhaiten huomioida ja sopeuttaa erilaisiin työtilanteisiin. Liukuvaa työaikaa noudatettaessa työntekijä saa sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Jaksotyöajalla tarkoitetaan työaikajärjestelmää, jossa työaika järjestetään siten, että se on kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia tietyillä laissa erikseen määritellyillä aloilla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa