Minilex - Lakipuhelin

Työaikamuotona jaksotyö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jaksotyöaika on yleistyöajasta poikkeava työaikamuoto, jolla työajan kannalta tarkasteltava ajanjakso on yleensä muutaman viikon pituinen. Kertyneet ylityöt arvioidaan tämän jakson kannalta kokonaisuudessaan. Vuorokautista tai viikoittaista ylityön kertymistä ei jaksotyöajassa tarkkailla. Jaksotyöajan erikoisuus on myös se, että työntekijällä on oikeus ruokailla työajan kuluessa työpaikallaan joutuisasti. 

Jaksotyöaikaa on mahdollista noudattaa vain laissa mainituissa tietynluonteisissa töissä ja tietyissä toimintayksiköissä. Tällaisia töitä ja toimintayksikköjä ovat muun muassa työt poliisi-, tulli- ja postilaitoksessa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, henkilö- ja tavarankuljetuksissa, metsä-, metsänparannustöissä, kotitaloustyössä ja perhepäivähoidossa, vartiointityössä, majoitus- ja ravitsemisliikkeissä. Tällaisille töille on ominaista, että tarvittavaa työmäärää on vaikeaa ennustaa etukäteen päivä- tai viikkokohtaisesti. Näissäkään tapauksissa jaksotyöaikaa ei ole pakko noudattaa, vaan työnantaja saa järjestää työn teettämisen myös yleistyöajan mukaisesti.

Jaksotyöajassa työaika on järjestetty niin, että työaika saa olla
- kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia tai
- kolmen viikon pituisena ajanjaksona olla enintään 120 tuntia.

Näistäkin jaksoista on mahdollista poiketa siten, että useampaa jaksoa arvioidaan yhdessä, eli arvioitavasta jaksosta tulee yhteensä kuuden viikon pituinen. Tällöin säännöllinen työaika saa olla enintään 240 tuntia. Tämä on kuitenkin poikkeus jaksotyöaikaa koskevasta pääsäännöstä, ja se edellyttää työn järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisia perusteluita.

Tällä tavoin työn teettäminen voidaan järjestää työnantajan kannalta tarkoituksenmukaisemmin niihin hetkiin ja viikkoihin, jolloin työvoimalle on enemmän tarvetta. Jaksotyöaika mahdollistaa sen, että jonakin viikkona saatetaan tehdä töitä huomattavan suuria tuntimääriä ja tämän jälkeen työntekijöillä on oikeus pitää jaksoaikaan kuuluvat vapaansa ennen jakson päättymistä. Jos käytössä on esimerkiksi kahden viikon jaksotyöaika, ensimmäisellä työviikolla voidaan tehdä työtä 60 tuntia (kunhan lakisääteiset lepoajat täyttyvät), ja toiselle viikolle jää suoritettavaksi enää 20 tunnin työpanos.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa