Minilex - Lakipuhelin

Työaikalaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Uudistettu työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. Työaikalaissa säädellään ja määritetään tarkasti keskeisiä työsuhteeseen vaikuttavia seikkoja. Työaikalaki määrittelee, mikä luetaan työaikaan kuuluvaksi ja mikä työpäivän aikana tapahtuva toiminta jää varsinaisen työajan ulkopuolelle (kuten taukoajat ja työmatkat). Työaikalaki määrittelee Suomessa noudatettavan säännöllisen työajan pituuden (8 tuntia päivässä/40 tuntia viikossa).

Työaikalakia sovelletaan työhön, jota tehdään työsopimukseen perustuvana tai virkasuhteessa. Näihin kuuluu ehdottomasti suurin osa nykyisin Suomessa tehtävästä työstä. Joitakin poikkeuksia on kuitenkin säädetty. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät johtotehtävien parissa työskentelevät henkilöt, kirkon tehtäviä suorittavat henkilöt, sellainen itsenäinen työ, jonka valvonta ei yleensä kuulu työnantajalle (etätyö), eräät maa- ja metsätaloudelliset työt sekä muun muassa puolustuslaitoksen eräiden virkamiesten tehtävät.

Työaikalaki määrittelee muun muassa erilaisia työaikajärjestelmiä, jotka poikkeavat sisällöltään säännöllisestä työajasta. Työaikalaki sisältää säännöksiä jaksotyöajasta ja liukuvasta työajasta. Työaikalain puitteissa on mahdollista sopia työpaikoilla noudatettavasta työajasta poikkeavasti muun muassa työehtosopimuksia ja paikallista sopimista hyödyntämällä.

Työaikalaki sääntelee ylityön ja lisätyön tekemistä ja siitä suoritettavia korvauksia. Laki sääntelee tällaisen työn tekemistä vahvasti työntekijän hyödyksi, sillä työaikalaki on näiltäkin osilta vähimmäispakottavaa lainsäädäntöä työntekijän hyödyksi. Laki määrittää rajat sille, kuinka paljon lisä- tai ylityötä työntekijällä saa teettää tietyllä aikavälillä, sekä sen, millaista korvausta tällaisesta työstä tulee työntekijälle maksaa. 

Työntekijän suojaa laki määrittelee asettamalla rajat päivittäisille lepoajoille ja viikoittaiselle vapaa-ajalle, joka työntekijälle tulee säännöllisesti myöntää.

Työaikalain säännöksiä on tarkennettu monesti työehtosopimuksilla, jotka sääntelevät erikseen kutakin alaa samalla työaikalain säännöksiä noudattaen. Työehtosopimukset saattavat sisältää työntekijän kannalta vielä parempia ehtoja kuin työaikalaki, minkä vuoksi oman alan työehtosopimukseen perehtyminen on kannattavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa