Minilex - Lakipuhelin

Työaikaehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Jos työntekijä on alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan kanssa toistuvasti samoin ehdoin, on työnantajan annettava selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta. Sopimussuhteiden toistuessa selvitystä ei tarvitse antaa uudelleen, ellei laista muuta johdu. Vähintään kuukauden jatkuvassa ulkomaantyössä selvitys on annettava hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä matkustaa työkohteeseen. Selvitys voidaan antaa yhdellä tai useammalla asiakirjalla tai viittaamalla työsuhteessa sovellettavaan lakiin tai työehtosopimukseen. Selvityksestä on käytävä ilmi esimerkiksi työnteon alkamisajankohta ja säännöllinen työaika. Työsuhteen alettua ehto on pätevä ja osapuolten on noudatettava sitä. Toisaalta työnantaja voi olla sitoutunut työsopimukseen sovellettavaan työehtosopimukseen, jossa voi olla määräykset työajasta. Tällöin työehtosopimusta on noudatettava. Muutoin työaikaehdon noudattamatta jättäminen on sopimusrikkomus, joka voi oikeuttaa työsuhteen päättämiseen ja korvauksiin, sillä se on työsuhteen kannalta erittäin olennainen ehto

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa