Minilex - Lakipuhelin

Työaika ja vuorokausilepo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lepoajoilla tarkoitetaan sitä vapaa-aikaa, joka työnantajan on annettava työntekijälle. Vuorokausilepo tarkoittaa sitä, että työnantajan on annettava jokaisen työvuoron alkamisesta seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin mittainen, keskeytymätön lepoaika. Jos on kyse jaksotyöstä, on vastaava aika yhdeksän tuntia.

Jos työntekijä antaa suostumuksensa, voi työnantaja ja työntekijöiden edustaja sopia tilapäisestä vuorokausilevon lyhentämisestä. Tämä on mahdollista kuitenkin vain, jos työn tarkoituksenmukainen järjestely tätä edellyttää. Myös työssä, jossa noudatetaan liukuvaa työaikaa, voidaan vuorokausilepoa lyhentää. Tällöin vuorokausilevon on oltava vähintään seitsemän tuntia.

 

Pääsääntöjen mukaisesta vuorokausilevosta voidaan tehdä tilapäisiä poikkeuksia, mikäli työn järjestelyt tai toiminnan luonne sitä edellyttävät. Näitä poikkeuksia on mahdollisuus tehdä kutienkin enintään kolmen peräkkäisen vuorokausilevon aikana kerrallaan.

Ensinnäkin silloin, kun työntekijä tekee vuorotyötä ja yövuoroja jaksotyössä ja vuorot vaihtuvat säännöllisesti siten, kuin tarkemmin säädetään, voidaan vuorokausilevosta poiketa. Poikkeukset ovat mahdollisia myös silloin, kun työtä tehdään useita jaksoja vuorokaudessa. Jos työntekijän työpaikka ja hänen asuinpaikkansa tai hänen eri työpaikkansa ovat kaukana toisistaan, voidaan pääsäännön mukaisesta lepoajasta poiketa.

Kun on kyse kausiluonteisesta työstä, voidaan vuorokausilevosta tehdä poikkeus, jos ennalta arvaamattoman ruuhkahuipun hoitaminen sitä edellyttää. Tapaturman ja tapaturmanvaaran yhteydessä sekä sellaisessa turvallisuus- ja vartiointityössä, joka edellyttää jatkuvaa läsnäoloa omaisuuden tai henkilöiden suojelemiseksi, voidaan edellä mainituista vuorokausilepoajoista tehdä tilapäisiä poikkeuksia. Poikkeukset ovat mahdollisia myös työssä, joka on välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Jos vuorokausilepoa lyhennetään näillä perusteilla, on sen kuitenkin oltava vähintään viisi tuntia. Lyhennetyn vuorokausilevon korvaavat lepoajat on annettava mahdollisimman nopeasti työntekijälle, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

 

Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokausilepo poikkeaa edellä mainituista ajoista. Moottoriajoneuvon kuljettajalle on annettava vähintään 10 tuntia kestävä yhtäjaksoinen lepoaika jokaisena 24 peräkkäisen tunnin jaksona. Jos kuljetustehtävä sitä vaatii, voidaan vuorokausittaista lepoaikaa lyhentää vähintään seitsemän tunnin mittaiseksi kaksi kertaa seitsemän peräkkäisen 24 tunnin jakson aikana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa