Minilex - Lakipuhelin

Työaika ja lisätyö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lisätyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään työnantajan aloitteesta sovitun työajan lisäksi. Kyseessä ei siis ole ylityö, vaan työajan pidentäminen sovitusta työajasta, mutta säännöllisen työajan puitteissa. Lain mukaan määritelty säännöllinen työaika on pituudeltaan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijän kanssa on sovittu työajaksi esimerkiksi 6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa, on tämän sovitun työajan ja lain mukaisen säännöllisen työajan erotus mahdollisuus määrätä lisätyönä tehtäväksi. Tällöin lisätyötä voitaisiin tehdä 2 tuntia päivässä ja 10 tuntia viikossa.

Tällaista lisätyöstä työnantaja saa teettä vain työntekijän antamalla suostumuksella, ellei tällaisesta mahdollisuudesta ole sovittu työsopimuksessa. Työntekijän on siis mahdollista antaa jo työsopimuksessa suostumuksensa lisätyön tekemiseen, jolloin suostumus on toistaiseksi voimassa eikä työntekijän suostumusta tarvitse joka kerta hankkia uudelleen. Kuitenkin tällaisessa tapauksessa työntekijällä on oikeus perustellusta henkilökohtaisesta syystä kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä.

Jos työsuhteessa on tehty sopimus varallaolosta, eli työntekijä sitoutuu olemaan ”tarvittaessa” työnantajan käytettävissä joko työpaikalla tai kotonaan, antaa hän samalla suostumuksensa varallaoloaikana tarvittavaan lisätyöhön.

Julkisen yhteisön virkamiehiä ja viranhaltijoita lisätyötä koskevat säännökset ovat hieman erilaisia kuin yksityisellä sektorilla työskentelevien henkilöiden osalta. Jos nimittäin lisätyön tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä, ei tällainen virkamies tai viranhaltija saa kieltäytyä siitä.

Kuten kaikesta työstä, tulee lisätyöstäkin maksaa rahallinen korvaus. Yleensä korvauksen suuruus määräytyy siis samoin perustein kuin mikä työntekijän normaali työpalkka on, ja tämä korvaus maksetaan tehtyjen lisätyötuntien perusteella.

Samoin kuten tehdyn ylityön kohdalla, on mahdollista, että lisätyöstä maksettavan palkan sijasta työntekijän kanssa sovitaankin vapaa-ajan myöntämisestä, joka on käytettävissä säännöllisen työajan puitteissa. Tällöin ylityökorvaukset ”vaihdetaan” lisääntyneeseen vapaa-aikaan. Myönnetty vapaa-aika tulee antaa kuuden kuukauden kuluessa lisätyön tekemisestä, jollei toisin sovita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa