Minilex - Lakipuhelin

Työaika-asiakirjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos säännöllinen työaika on järjestetty keskimääräiseksi, on työnantajalla velvollisuus laatia työajan tasoittumisjärjestelmä. Järjestelmä on laadittava vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu säädettyyn keskimäärään.

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkaminen ja päättyminen sekä lepoaikojen ajankohdat. Työvuoroluettelo on, jollei se ole erittäin vaikeaa, laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä. Joka tapauksessa työvuoroluettelo on laadittava niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista. Se on kirjallisesti, hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista, saatettava työntekijöiden tietoon. Tämän jälkeen luetteloa voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä.

Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijäkohtaisesti. Kirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen kaikki lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat. Työaikakirjanpito on vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle sekä työntekijöiden edustajalle. Työntekijällä sekä hänen valtuuttamallaan on pyynnöstä oikeus saada kirjallinen selvitys työntekijää koskevista merkinnöistä, jotka sisältyvät työvuoroluetteloon ja työaikakirjanpitoon. 

Moottoriajoneuvojen kuljettajia koskee vielä omat erityissääntönsä. Työnantajan on annettava palveluksessaan olevalle moottoriajoneuvon kuljettajalle henkilökohtainen ajopäiväkirja, jonka avulla seurataan vuorokautista työaikaa. Ajopäiväkirjaan merkitään työ- ja lepoaikojen sekä taukojen alkaminen ja päättyminen vuorokaudessa. Päiväkirjan sijasta voidaan myös käyttää ajopiirturia. Työnantajan on säilytettävä ajopäiväkirjoja yhden vuoden ajan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa