Minilex - Lakipuhelin

Tuotevahingon korvattavuus, tuotevastuu ja siitä vapautuminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tuotteen aiheuttama vahinko voidaan korvata vain, jos tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa. Turvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa käyttöohjeet, tuotteen markkinointi sekä tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö. Tuotteen turvallisuuden puute voi johtua niin suunnittelu- tai valmistusvirheestä kuin siis siitäkin, että kuluttajia ei ole ohjastettu riittävästi tuotteen käytöstä turvallisella tavalla.

Tuotevastuun perusteella korvataan tuotteen käytöstä henkilölle tai yksityisomaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tuotevastuun perusteella korvausvastuuta ei synny silloin, jos tuote on aiheuttanut vahinkoa vain itselleen.

Kun tuote aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja, siitä on pääasiallisesti vastuussa se, joka on valmistanut tai tuottanut kyseisen tuotteen. Vastuu on myös sillä, joka on laskenut tuotteen liikkeelle Euroopassa. Vastuussa on lisäksi myös se, joka markkinoi tuotetta omanaan siten, että tuote on varustettu hänen nimellään, logollaan tai muulla tunnuksella.

Vahingonkorvausvelvollinen voi vapautua vastuusta jos hän näyttää, ettei hän ole laskenut tuotetta liikkeelle elinkeinotoiminnassa, tai että tuotteen puutteellisuus tai virheellisyys on seurausta siitä, että tuotteen on oltava viranomaisen pakottavien määräysten mukainen. Korvausvelvollisuutta ei ole myöskään silloin, jos tuotteen turvallisuudessa ei ollut puutteita silloin, kun tuote laskettiin liikkeelle.

Tuotevastuuta ei synny silloin, kun tuote sinänsä voi helposti saada aikaan vahinkoa, mutta vahingon mahdollisuudesta on ohjeistettu tai tuotteen käyttäjän tulisi muutoinkin ymmärtää vaaran mahdollisuus. Esimerkiksi veitsen käyttö varomattomasti ei lähtökohtaisesti johda vahingonkorvausvastuuseen, koska veitsen käytön vaarat ovat yleisesti ihmisten tiedossa. Kun olet epävarma, onko kyseessä tuotevahinko vai ei, otathan yhteyttä lakipuhelimeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »