Minilex - Lakipuhelin

Tavaran virheen korjaaminen myyjän velvollisuutena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen, jos virheen korjaamisesta ei aiheudu myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Virhe voi olla esimerkiksi sellainen, ettei sitä ole teknisistä syistä mahdollista lainkaan korjata. On myös mahdollista, että korjaamisesta aiheutuisi kustannuksia, jotka ovat kohtuuttoman suuret suhteessa tavaran arvoon tai virheen merkitykseen ostajalle.

Ostajan on oltava aktiivinen, kun hän huomaa virheen. Myyjällä ei nimittäin ole velvollisuutta korjata virhettä, jos ostaja ei reklamoi eli ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsi virheen. Reklamaatioaika on yleensä melko lyhyt. Elinkeinonharjoittajalla se on yleensä muutama päivä, mutta tavallisella yksityishenkilöllä aika on yleensä tätä pidempi. Ostajalla on määräajoista huolimatta oikeus vedota virheeseen ja saada se korjatuksi, jos myyjä on menetellyt kauppoja tehtäessä kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Huomionarvoista on lisäksi se, että myyjällä on oikeus omalla kustannuksellaan korjata virhe, vaikka ostaja ei vaatisi korjaamista. Edellytyksenä tällöin on, että korjaamisesta ei aiheudu ostajalle kohtuutonta haittaa eikä sellaista vaaraa, etteikö ostaja voisi saada myyjältä korvauksia hänelle aiheutuvista kustannuksista. Kohtuuton haitta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Jos pikkulapsen toppahaalarin vetoketju hajoaa talvipakkasten aikaan, ja korjaaminen kestäisi vähintään muutaman päivän, on ostajalla tällöin oikeus kieltäytyä korjaamisesta. Tällöin ostaja voi vedota kohtuuttomaan haittaan ja vaatia esimerkiksi uutta toppahaalaria myyjältä.

On syytä painottaa, että virheen korjaaminen ei saa aiheuttaa kustannuksia ostajalle. Kaikkien virheen korjaamisesta aiheutuneiden kustannusten tulee siis jäädä myyjän vastuulle. Mikäli myyjä ei ole halukas korjaamaan virhettä tai ostaja on joutunut olosuhteiden takia oma-aloitteisesti korjauttamaan virheen, on ostajalla oikeus saada korvaus virheen korjaamisen edellyttämistä kohtuullisista kustannuksista myyjältä. Esimerkkinä kaupan kohteena ollut tuotantolinja, joka on yleensä korjattava nopeasti, jotta tuotanto ei keskeytyisi kohtuuttoman pitkäksi aikaa. Myyjä ei saa tällöin vedota siihen, ettei hänelle annettu tilaisuutta tavaran korjaamiseen, vaan myyjä joutuu korvaamaan ostajalle virheen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, vaikkei hän muuten olisi virheen perusteella vahingonkorvausvelvollinen.

Myyjällä on yleensä virheen korjaamisen sijasta oikeus uusia toimitus eli antaa ostajalle toinen vastaava tavara. Uuden toimituksen edellytyksenä on kuitenkin, että uusi toimitus tapahtuu kohtuullisessa ajassa eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa ostajalle. MIkäli virhettä ei voi korjata eikä myyjä suostu uusimaan toimitusta, voi kyseeseen tulla muut seuraamukset, kuten hinnanalennus tai kaupan purku. Ostaja voi tarvittaessa vaatia oikeuksiensa toteutumista tuomioistuimessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa