Minilex - Lakipuhelin

Sisarusten keskinäinen testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman henkilön toistensa hyväksi tekemä testamentti. Keskinäisessä testamentissa osapuolet yleensä sopivat, että yhden osapuolen kuoltua testamentin muut osapuolet saavat tämän omaisuuden.

Tavallisimpia keskinäiset testamentit ovat aviopuolisoiden kesken, mutta ketkä tahansa voivat tehdä keskinäisen testamentin suhteensa laadusta riippumatta. Siten vaikkapa sisarukset voivat tehdä keskinäisen testamentin. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa sisarukset asuvat yhdessä ja he haluavat turvata toistensa aseman jonkun sisaruksen kuollessa. Keskinäisiin testamentteihin sisältyy usein myös määräys siitä, kuka omaisuuden saa kaikkien testamenttiosapuolten kuoltua. Sisarukset voivat siten esimerkiksi määrätä, että omaisuus menee ensin eloonjääneille sisaruksille, mutta kaikkien sisarusten kuoltua omaisuus jaetaan kunkin perillisille. Tällöin testamentin nojalla saatu omistusoikeus on siten rajoitettu, ettei saadusta omaisuudesta voi määrätä omassa testamentissaan.

Sisarusten keskinäisiä testamentteja koskevat samat muotovaatimukset ja säännökset kuin muitakin testamentteja. Sen tulee esimerkiksi olla kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Keskinäisellä testamentilla ei myöskään voida loukata rintaperillisen kuten lapsen tai lapsenlapsen oikeutta lakiosaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rintaperillisen vaatiessa lakiosaansa, on tämä ensin maksettava, ja vasta jäljelle jäänyt omaisuus voidaan jakaa testamentin mukaan. Jos sisaruksilla ei kuitenkaan ole rintaperillisiä, voivat he määrätä jäämistöstään vapaasti testamentilla. Sisarukset voivat aina myös tehdä keskinäisen käyttöoikeustestamentin, jolloin testamentin eloonjääneet osapuolet saavat ainoastaan käyttöoikeuden jäämistöön. Omistusoikeuden saa tässä tapauksessa joku toinen, esimerkiksi vainajan lapsi.

Keskinäinen testamentti on yksi varteenotettava tapa tehdä jäämistösuunnittelua. Testamentti on kuitenkin muistettava laatia huolella, jotta sen vaikutukset olisivat sellaiset kuin testamentin tekijä toivoi. Suositeltavaa onkin kääntyä lakimiehen puoleen, jos suunnittelee omaisuutensa testamenttausta. Neuvoja keskinäisiin testamentteihin liittyvissä kysymyksissä saa myös soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa