Minilex - Lakipuhelin

Rajoitettu omistusoikeustestamentti - malli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rajoitettuun testamenttiin voi liittyä useita eri tahoja, kuten niin sanotut ensisaaja, toissijaissaaja sekä viimesaaja. Oheisen mallin on muiden rajoitettua omistusoikeustestamenttia koskevien artikkelien lisäksi tarkoitus havainnollistaa, mistä on kyse. Siitä syystä oheista mallia ei tule käyttää sellaisenaan, vaan on syytä kääntyä lakimiehen puoleen, sillä jokainen perimystapaus on yksilöllinen.

 

TESTAMENTTI

Minä allekirjoittanut X X (123456-123X) määrään viimeisenä tahtonani, että kaikki omaisuuteni on kuolemani jälkeen menevä rajoitetulla omistusoikeudella avopuolisolleni Y Y:lle (654321-321Y). Y Y:llä on tämän testamentin nojalla oikeus määrätä saamastaan omaisuudesta eläessään muita kuulematta. Y Y:n kuoltua testamentattu omaisuus on menevä täydellä omistusoikeudella rintaperilliselleni A A:lle (112233-123A).

(PAIKKA, AIKA JA ALLEKIRJOITUS)

Varta vasten paikalle kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olleina esteettöminä testamentin todistajina vakuutamme seuraavaa. X X, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on omakätisesti täysin testamentintekokelpoisena allekirjoittanut yllä olevan testamentin ja selittänyt sen olevan viimeinen tahtonsa. Olemme myös voineet todeta X X:n tehneen testamenttinsa vapaasta tahdostaan ja vakaasti sitä harkittuaan, joten se käsityksemme mukaan vastaa täysin hänen tarkoitustaan.

(PAIKKA, AIKA JA KAHDEN ESTEETTÖMÄN TODISTAJAN ALLEKIRJOITUKSET)

Oheisessa mallissa ensisaajana on Y ja toissijaissaajana ja samalla viimesaajana on A. Tämän tyyppiset testamentit ovat hyvin yleisiä puolisoiden välillä. Asiantuntevat lakimiehemme avustavat testamenttien laadinnassa sekä tulkinnassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa