Minilex - Lakipuhelin

Rajoitettu omistusoikeustestamentti - malli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaikkien testamenttien kohdalla keskeistä on se, että ne on tehty lain muotovaatimuksia noudattaen. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan läsnäollessa, ja sekä tekijän että todistajien on allekirjoitettava testamentti. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti.

Rajoitettuun omistusoikeustestamenttiin voi liittyä useita eri tahoja, kuten niin sanotut ensisaaja, toissijaissaaja sekä viimesaaja. Oheisen mallin on tarkoitus havainnollistaa, mistä on kyse. Oheista mallia ei tule käyttää suoraan sellaisenaan, vaan testamentti kannattaa tehdä yksilöllisesti jokaisen perimystapauksen mukaan. Oheisessa mallissa ensisaajana on puoliso Y sekä toissijaissaajana ja samalla viimesaajana rintaperillinen A. Tämän tyyppiset testamentit ovat hyvin yleisiä puolisoiden välillä.

TESTAMENTTI

Minä allekirjoittanut X X (123456-123X) määrään viimeisenä tahtonani, että kaikki omaisuuteni on kuolemani jälkeen menevä rajoitetulla omistusoikeudella avopuolisolleni Y Y:lle (654321-321Y). Y Y:llä on tämän testamentin nojalla oikeus määrätä saamastaan omaisuudesta eläessään muita kuulematta. Y Y:n kuoltua testamentattu omaisuus on menevä täydellä omistusoikeudella rintaperilliselleni A A:lle (112233-123A).

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »(PAIKKA, AIKA JA ALLEKIRJOITUS)

Varta vasten paikalle kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olleina esteettöminä testamentin todistajina vakuutamme seuraavaa. X X, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on omakätisesti täysin testamentintekokelpoisena allekirjoittanut yllä olevan testamentin ja selittänyt sen olevan viimeinen tahtonsa. Olemme myös voineet todeta X X:n tehneen testamenttinsa vapaasta tahdostaan ja vakaasti sitä harkittuaan, joten se käsityksemme mukaan vastaa täysin hänen tarkoitustaan.

(PAIKKA, AIKA JA KAHDEN ESTEETTÖMÄN TODISTAJAN ALLEKIRJOITUKSET)

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa