Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeustestamentti ja omistusoikeustestamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentteja voidaan ryhmitellä sen perusteella, miten laajan ja pysyvän määräämisvallan testamentin saaja saa testamentin perusteella. Toisistaan voidaan erottaa hallintaoikeustestamentti ja omistusoikeustestamentti.

Hallintaoikeustestamentilla voidaan jollekin antaa hallintaoikeus ja jollekin toiselle omistusoikeus perittävän jäämistöön tai osaan siitä. Hallintaoikeuden haltijalla on oikeus hallita omaisuutta omaksi hyödyksi omistajan lukuun. Hallintaoikeuden haltijalla on oikeus käyttää testamentissa tarkoitettua omaisuutta sen luonteen edellyttämällä tavalla sekä oikeus nauttia siitä saatava korko ja tuotto. Omaisuuden pääomahyöty sen sijaan kuuluu omistajalle. Hallintaoikeuden haltijalla on ainoastaan rajoitetusti oikeus määrätä omaisuudesta. Hallintaoikeuden haltija ei voi luovuttaa käyttöoikeutta toiselle. Hallintaoikeuden haltija tarvitsee omaisuuden luovuttamiseen lähtökohtaisesti sen omistajan suostumuksen. Ilman omistajan suostumusta tehty luovutustoimi on tehoton omistajaan nähden. Hallintaoikeuden haltija ei voi myöskään lahjoittaa hallintaoikeuden alaista omaisuutta. Hallintaoikeuden haltija ei voi liioin tehdä testamenttia itse hallintaoikeudesta eikä myöskään hallintaoikeuden alaisesta omaisuudesta. Omistaja puolestaan ei saa luovuttaa tai pantata hallintaoikeuden alaista omaisuutta eikä muutenkaan siitä määrätä ilman hallintaoikeuden haltijan suostumusta. Omistajan on siedettävä hallintaoikeutta niin kauan kuin se kestää. Vasta kun hallintaoikeus lakkaa, vapautuu omistaja hallintaoikeuden aiheuttamista omistusoikeuden rajoituksista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Omistusoikeustestamentin perusteella testamentin saaja saa sen sijaan täyden vallan testamentilla saamaansa omaisuuteen. Hänellä on oikeus luovuttaa tai lahjoittaa saamansa omaisuus ja hän voi tehdä siitä testamentin. Testamentin saajan saama omaisuus periytyy hänen oikeudenomistajilleen. Omaisuus voidaan ulosmitata testamentin saajan velasta, ja se kuuluu hänen konkurssipesäänsä. Testamentin saaja saa testamentattuun omaisuuteen siis täyden omistusoikeuden.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa