Minilex - Lakipuhelin

Tuotto-oikeustestamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentteja voidaan sisältönsä perusteella jakaa muutamaan eri päätyyppiin. Tavallisesti testamentteja jaetaan yleistestamentteihin ja erityisjälkisäädöksiin. Myös jako omistus-, hallinta-, ja tuotto-oikeustestamentteihin on mahdollinen. Erilaisten testamenttien muodot on syytä tuntea, jotta niiden laatiminen sekä tulkitseminen onnistuvat vaivattomammin. Toisaalta myös lakimiehemme avustavat testamenttien laadinnassa sekä tulkitsemisessa.

Tuotto-oikeustestamentilla tarkoitetaan tyypillisesti sellaista testamenttia (jälkisäädöstä), jolla annetaan tietylle henkilölle oikeus omaisuudesta tulevan korona ja muun tuoton nostamiseen (taikka ”nauttimiseen”) kun taas omaisuuden omistusoikeus tulee jonkun muun henkilön hyväksi. Esimerkkitilanne: A on tehnyt tuotto-oikeustestamentin B:n hyväksi. Testamentissaan A on määrännyt, että hänen kuollessaan, hänen määräaikaistalletuksen tuotto eli korko on menevä B:lle. Määräaikaistalletuksen päätyttyä varojen omistus siirtyy lopullisesti C:lle.

Jos perilliselle on määrätty tuotto-oikeus perintöosan asemasta, se merkitsee hänelle lain mukaan kuuluvan oikeuden kaventamista. Lakiosaperillinen on kuitenkin oikeutettu saamaan lakiosansa (puolet hänelle tulevasta perintöosasta) tuotto-oikeustestamentin taikka muunkaan testamentin estämättä.

Kun laaditaan tuotto-oikeustestamenttia, asiakirjassa on syytä hyvin tarkasti ja jopa lakimiehen avustuksella määrittää tuotto-oikeuden saajan ja omaisuuden omistajan asema, sillä laissa ei ole annettu tulkintaohjeita koskien tuotto-oikeustestamenttia. Tulkinnassa on kuitenkin hahmotettavissa pääajatus, jonka mukaan testamentatun omaisuuden omistusoikeus siirtyy sille henkilölle, jonka tehtävänä on tilittää omaisuudesta saatu tuotto testamentissa määrätylle tuottoon oikeutetulle. Lisäksi testamenttiin on syytä ottaa määräys siitä, milloin tuotto erääntyy maksettavaksi.

Merkittävää on huomata, että tuotto-oikeuden saaja ei voi vaikuttaa siihen, miten omaisuuden omistaja hallitsee omaisuuttaan. Omistaja voi siten esimerkiksi luovuttaa tuotto-oikeuden alaisen omaisuuden kolmannelle. Tällöin tuotto-oikeus luovutettuun omaisuuteen kuitenkin säilyy testamentin mukaisena; omistaja voi siis luovuttaa omistusoikeuden toiselle henkilölle vain pysyttämällä tuotto-oikeuden voimassa. Sen sijaan tuotto-oikeuteen oikeutettu ei voi siirtää oikeuttaan tuottoon toiselle, ellei sellaista määräystä ole nimenomaisesti otettu testamenttiin. Tuotto-oikeus omaisuuteen lakkaa tuottoon oikeutetun kuollessa.

Jos tuotto-oikeus on kiellon vastaisesti luovutettu toiselle, kertynyttä tuottoa ei tarvitse tilittää tuotto-oikeuden luovutuksensaajalle, ennen kuin on lainvoimaisesti (käytännössä tuomioistuimen päätöksellä) otettu kantaa siihen, onko tuotto-oikeuden luovutus ollut sallittu ja siten pätevä. Koska tuotto-oikeutta ei pääsääntöisesti voida luovuttaa, sitä ei voida myöskään testamentata eteenpäin.

Tuotto-oikeustestamentin saajalleen tuoma tuotto on ulosottokelpoista. Kuitenkaan tuotto-oikeuden alaista omaisuutta ei voida ulosmitata tuotto-oikeuden haltijan velasta. Omaisuus, jonka tuotto on tilitettävä tuotto-oikeustestamentin mukaan siihen oikeutetulle, voidaan ulosmitata sen omistajan veloista sen jälkeen, kun tuotto-oikeus on lakannut. Kuten edellä on mainittu, tuotto-oikeus lakkaa esimerkiksi tuotto-oikeuden haltijan kuoltua. Laissa ei ole kuitenkaan kielletty tällaista ulosmittausta. Näin ollen ulosmittaus omistajan velasta voi olla mahdollinen, mutta tuotto-oikeus on pysytettävä voimassa testamentin osoittamalla tavalla.

Lakimiehemme kertovat lisää tuotto-oikeustestamentin vaikutuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]