Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeustestamentin purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintaoikeustestamentilla annetaan sen saajalle oikeus omaisuuden käyttöön ja siitä saatavaan tuottoon. Omaisuuden hallinta ja omistus on silloin erotettu toisistaan. Varsinkin keskinäisissä testamenteissa hallintaoikeuden määrääminen eloonjääneelle puolisolle on yleistä silloin, kun puolisoilla on lapsia. Testamentilla saadun hallintaoikeuden voi purkaa sen haltija, joka voi ilmoituksellaan luopua hallintaoikeudesta. Testamentin tekijä voi tietysti eläessään perua testamentin ja tehdä halutessaan tilalle uuden. Keskinäisen testamentin yksipuolinen peruuttaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa koko testamentin pätemättömyyden.

Hallintaoikeustestamentin saaja voi epäillä, että testamentin tekijän tarkoituksena on ollut määrätä omaisuuteen omistusoikeus eikä hallintaoikeutta. Tekijä on voinut erehtyä hallintaoikeuden ja omistusoikeuden sisällöstä. Näin voi olla esimerkiksi lapsettoman pariskunnan keskinäisessä hallintaoikeustestamentissa, joka on tehty väärän mallin mukaan. Jos on aihetta epäillä, että testamentin sanamuoto ei vastaa tekijän tarkoitusta, voidaan viime kädessä nostaa kanne testamentin tulkitsemiseksi. Lähtökohtaisesti testamentin sanamuoto on aina tulkinnan perustana. Hallintaoikeusmääräyksen tulkinta omistusoikeusmääräykseksi vaatii vahvaa näyttöä sen puolesta, että testamentin tekijä on todella tarkoittanut omistusoikeutta eikä hallintaoikeutta, vaikka testamentissa niin lukee. Olisikin aina suotavaa tehdä testamentti lakimiehen avustuksella, jotta testamentin sisältö vastaisi täysin tekijänsä tarkoitusta.

Hallintaoikeuden saajalla on oikeus käyttää omaisuutta ja saada sen tuotto itselleen. Oikeuteen sisältyy myös velvollisuus huolehtia omaisuudesta. Lain mukaan omaisuutta on hallittava siten, että omistajan etu ja oikeus on otettava huomioon. Omaisuutta ei myöskään saa sekoittaa muuhun omaisuuteen. Hallintaoikeuden aikana omaisuuden arvo ei saa vähentyä haltijasta johtuvista syistä, eikä omaisuutta saa hävittää tai hukata. Hallintaoikeus ei anna esimerkiksi oikeutta käyttää pankkitilillä olevia rahavaroja. Sen sijaan korkotulot kuuluvat hallintaoikeuden haltijalle. Omaisuuteen liittyvät käyttökulut kuten kiinteistön ylläpitokulut, asunto-osakkeen yhtiövastikkeet, sähkö- ja vesilaskut sekä vakuutusmaksut kuuluvat hallintaoikeuden haltijan maksettavaksi. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos omistajat epäilevät, että hallintaoikeuden haltija ei toimi omaisuuden suhteen lain edellyttämällä tavalla, voidaan tilanteeseen puuttua. Hallintaoikeutta ei tarvitse purkaa eikä nostaa testamenttikannetta, mutta omaisuus voidaan tuomioistuimen päätöksellä muuttaa sellaiseksi, että sen säilyminen omistajille varmistetaan. Näin voidaan taata, että omistusoikeudella on todellista merkitystä hallintaoikeuden päättymisen jälkeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa