Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeustestamentti leski

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolisoiden väliset testamentit ovat usein ns. hallintaoikeus- eli käyttöoikeustestamentteja. Tällaisella testamentilla puolisot voivat sopia keskenään siitä, että ensin kuolleen puolison jälkeen leski saa hallintaoikeuden kaikkeen ensin kuolleen puolison omaisuuteen. Vaikka omistusoikeus siirtyykin ensiksi kuolleen puolison perillisille, sitä rasittaa lähtökohtaisesti lesken eliniän kestävä hallintaoikeus omaisuuteen. Hallintaoikeustestamentilla saadaan turvattua sekä hallintaoikeuden saavan lesken taloudellinen asema, mutta myös omistusoikeuden saaneiden perillisten asema varmistuen siitä, ettei hallintaoikeuden saanut hävitä omaisuutta omistajien vahingoksi.

Hallintaoikeustestamentti tehdään usein aviopuolisoiden välillä, mutta se on periaatteessa mahdollinen keiden tahansa henkilöiden kesken. Aviopuolisoiden välillä tehty hallintaoikeustestamentti edellyttää sitä, että hallintaoikeuden kohde määritetään ensin omaisuuden osituksessa. Hallintaoikeuden saaneella leskellä on oikeus hallita omaisuutta ja nauttia sen tuotto. Hänen on myös otettava huomioon omistajan oikeus ja etu, eikä hallintaoikeudella saatua omaisuutta tule sekoittaa toiseen omaisuuteen, ellei sen tarkoituksenmukainen käyttö sitä edellytä. Hallintaoikeustestamentin tehneet henkilöt voivat sopia testamentissaan melko vapaasti oikeuden saajan ja omistajan oikeuksista ja velvollisuuksista jopa laajemmin, kuin lain sanamuoto antaa ilmi. Liian laaja hallintaoikeuden käsitteen venyttäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että leskelle annettu hallintaoikeus katsotaan tosiasiallisesti omistusoikeudeksi, mikä voi johtaa tarkoituksesta poikkeavaan verokohteluun.

Mikäli testamentin sanamuodosta tai sen tekijän oletetusta tahdosta ei muuta johdu, hallintaoikeustestamentti antaa tavallisesti leskelle oikeuden hallita ja käyttää omaisuutta perittävän kuolemasta lähtien. Leski ei hallintaoikeustestamentin saajana ole kuolinpesän osakas ja siten pesänselvitysvelvollinen, mutta hänen osakkuutensa voi perustua muihin seikkoihin. Hallintaoikeuden alaisen omaisuuden lahjoittaminen voi kuitenkin tietyissä tilanteissa vaatia omaisuuden omistusoikeuden haltijan lupaa. Hallintaoikeustestamentti on suosittu myös sen tähden, että sen avulla voidaan saavuttaa verotuksellisia etuja. Leski ei tavallisesti maksa hallintaoikeudesta perintöveroa, ja perillisten verotusta vähentää lesken hallintaoikeus omaisuuteen. Perinnön etukäteinen suunnittelu onkin järkevää monissa tapauksissa. Lakimieheltä voi kysyä lisää neuvoa perintöasioihin ja testamentin laatimiseen liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa