Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeus ja perukirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisessa kuolinpesässä tulee tehdä perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja-niminen asiakirja, josta ilmenee pesän tila, eli sen varat ja velat. Perukirjasta ilmenee myös itse perunkirjoitustoimitusta koskevat tiedot. Perukirja auttaa pesänselvittämisessä, perinnönjaossa sekä perintöverotuksessa. Perunkirjoitus täytyy toimittaa loppuun asti kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Vain erityistapauksissa verovirasto voi pidentää kolmen kuukauden määräaikaa. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi erityisen suuressa ja sotkuisessa kuolinpesässä.

Hallinta- tai käyttöoikeudella tarkoitetaan nimensä mukaisesti oikeutta pitää omaisuutta hallussaan, ja käyttää sitä sen luonteenomaisella tavalla. Esimerkiksi asunnon luonteenomainen käyttö on siinä asuminen tai sen vuokraaminen. Hallintaoikeuden kohteena olevan omaisuuden omistusoikeus kuuluu toiselle henkilölle. Siispä hallintaoikeuden haltija ei saa luovuttaa omaisuutta ilman omistajan lupaa. Hallintaoikeuden haltija ei voi myöskään luovuttaa oikeuttaan toiselle, eikä määrätä oikeudesta tai hallintaoikeuden kohteena olevasta omaisuudesta testamentilla. Toisaalta hallintaoikeus on vahvasti suojattu omaisuuden omistajan väärinkäytöksiä kohtaan. Hallintaoikeuden ollessa voimassa omistajakaan ei voi myydä tai muuten luopua omaisuudesta ilman hallintaoikeuden haltijan lupaa. Omistaja ei myöskään saa ottaa omaisuutta haltuunsa, tai estää hallintaoikeuden haltijaa käyttämästä omaisuutta. Hallintaoikeus voidaan luovuttaa toiselle testamentilla.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Perukirjaan tulee varojen ja velkojen lisäksi merkitä testamentti, jos perinnönjättäjä on sellaisen tehnyt. Testamentti sellaisenaan otettava, tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä liitettävä perukirjaan. Siispä myös hallintaoikeustestamentti tulee ottaa osaksi perukirjaa, mikäli sellainen on tehty.

Perintöön ja testamentteihin liittyvät oikeuskysymykset voivat olla mutkikkaita. Omien oikeuksien toteutumiseksi voikin olla hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Asiantuntevaa lakiapua tarjoavat Minilexin lakimiehet, jotka tavoitat kätevästi myös Minilexin lakipuhelimesta. Lisätietoa lakiasioista voit löytää myös Minilexin kattavasta artikkelikokoelmasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa