Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeustestamentti avopuolisolle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avopuolison lainsäädännöllinen asema toisen puolison kuollessa on huomattavasti heikompi kuin aviopuolison eli lesken asema. Avopuoliso ei lain mukaan peri puolisoaan, eikä hänellä myöskään ole suoraan lain nojalla oikeutta hallita puolisoiden yhteistä kotia, toisin kuin leskellä. Avopuolison asemaa voidaan parantaa vain tekemällä testamentti. Hallintaoikeustestamentin avulla avopuolisolle voidaan antaa oikeus hallita puolisoiden yhteistä kotia toisen puolison kuoleman jälkeen. Hallintaoikeus on rajoitetumpi kuin omistusoikeus. Omistusoikeus siirtyy perillisille tai muulle testamentinsaajalle. Avopuoliso saa käyttää asuntoa asumiseen, mutta ei saa myydä, lahjoittaa tai testamentata sitä. Hallintaoikeudesta ei tarvitse maksaa perintöveroa.

Avopuolisolle testamentilla annettu hallintaoikeus poikkeaa lesken hallintaoikeudesta. Leskellä on oikeus hallita puolisoiden yhteistä kotia, vaikka kuolleen puolison perilliset eivät sen vuoksi saisi lakiosaansa. Lesken hallintaoikeus säilyy siihen asti, kunnes leski luopuu hallintaoikeudestaan tai kuolee. Avopuolison hallintaoikeus taas ei voi loukata kuolleen avopuolison perillisten lakiosaa. Perillisillä on oikeus vaatia lakiosaansa perinnönjaossa avopuolison hallintaoikeuden estämättä. Jos perilliset eivät saa lakiosaansa muusta perinnöstä kuin asunnosta, asunto voidaan joutua esimerkiksi myymään perillisten lakiosaoikeuden toteuttamiseksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Avopuolison hallintaoikeus periaatteessa säilyy myös asunnon sijaan tulleeseen omaisuuteen, josta on vähennetty perillisten lakiosa. Rahavaroihin hallintaoikeuden saanut saa hyväkseen varojen tuoton eli yleensä koron, mutta ei muuten saa käyttää pääomaa. Jos avopuoliso luopuu hallintaoikeudestaan, se katsotaan verotuksessa lahjaksi perillisille tai muulle omaisuuden omistajalle.

Avopuolisolle tehtyyn testamenttiin voi liittyä monia ongelmia, jos testamentti on ristiriidassa perillisten perintöoikeuden kanssa. Testamentin laadinnassa kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa