Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeus ja luovutusvoitto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omaisuuden vastikkeellisesta luovutuksesta saatu voitto verotetaan pääomatulona. Vastikkeellinen luovutus on tavallisimmin kauppa tai vaihto. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta (myyntihinnasta) hankintameno (ostohinta) ja luovutusvoiton hankkimisesta syntyneet menot. Vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Perintö- ja lahjaverolaissa luetellaan eriä, jotka saadaan perintöverotusta toimitettaessa lukea perinnön arvon vähennykseksi. Perinnön arvosta saadaan vähentää perinnönjättäjän lesken hallintaoikeuden arvo. Hallintaoikeuden arvo vähennetään kuitenkin vain perintöverotuksessa perinnönsaajan osuudesta. Hallintaoikeuden arvoa ei voida siis vähentää kiinteistön arvosta luovutusvoittoa laskettaessa. Esimerkki: A kuolee jättäen perillisen C. A:n perintö menee C:lle ja leski B saa puolisoiden yhteiseen kotiin hallintaoikeuden eliniäkseen. B:n kuoltua C myy kiinteistön. Luovutusvoittoa laskiessaan C ei voi vähentää kiinteistön arvosta B:n asumisajan hallintaoikeuden arvoa. Hallintaoikeuden arvo voidaan vähentää vain perintöverotuksessa C:n perintöosan suuruutta määritettäessä.

Vastike, jonka verovelvollinen saa luopuessaan kiinteistön lahjoituksen yhteydessä pidättämästään hallinta-oikeudesta, verotetaan kuitenkin luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaan. Esimerkki: A lahjoittaa kiinteistön B:lle pidättäen itselleen kiinteistöön hallintaoikeuden. Myöhemmin A luovuttaa myös hallintaoikeuden B:lle vastiketta vastaan. Tämä luovutus verotetaan luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kiinteistön myyjän luovutuksen yhteydessä syytinkinä määräajaksi tai eliniäksi pidättämä asumisoikeus ei ole luovutusvoittoverotuksessa osa kauppahintaa. Kyseessä on kiinteistön käyttöä rajoittava passiivinen sietämisvelvoite.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa