Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeustestamentti lapsille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentatessa omaisuutta tai tiettyjä oikeuksia lapsille, tulee muistaa jokaisen rintaperillisen, eli lapsen, oikeus lakiosaan. Lakiosa on se osuus perinnöstä, johon rintaperillinen on oikeutettu, eikä perinnönjättäjä voi siitä rintaperillistä sitovasti toisin määrätä. Lakiosa on puolet perintöosuuden määrästä. Lapselle tuleva perintöosuus on koko perintö jaettuna lasten lukumäärällä. Jos lapsia on kolme, on perintöosuuden määrä 1/3. Lakiosan määrä on siis puolet tästä, eli kolmen lapsen tapauksessa 1/6 koko perinnöstä.

Hallintaoikeustestamentti tuottaa saajalleen vain oikeuden hallita jotain omaisuutta, mutta testamentinsaaja ei saa omistusoikeutta tähän omaisuuteen. Jos testamentissa ei ole muuta määrätty, hallintaoikeus säilyy koko testamentinsaajan elämän ajan. Hallintaoikeuteen kuuluu oikeus pitää omaisuutta hallussaan ja käyttää sitä sen luonteenomaisella tavalla. Hallintaoikeuden saaja saa myös nauttia omaisuuden tuoton. Omaisuutta ei saa kuitenkaan luovuttaa millään tavoin ilman sen omistajan suostumusta. Hallintaoikeuden saajaa on toisaalta myös suojattu tietyiltä omistajan toimilta, eli omistajakaan ei saa luovuttaa omaisuutta ilman hallintaoikeuden saajan suostumusta, tai muuten estää omaisuuden käyttöä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Hallintaoikeustestamenttia tehdessä on kuitenkin muistettava lasten lakiosa. Ensinnäkin, lakiosa ei voi olla vain hallintaoikeus, vaan omistusoikeuden täytyy siirtyä kokonaan. Lakiosa tulee myös saada kaikista sitä rasittavista muiden oikeuksista vapaana, myös hallintaoikeudesta. Jos tällainen testamentti on kuitenkin tehty, voi se tulla päteväksi, mikäli lakiosaan oikeutettu ei ajoissa tee laissa määriteltyjä toimia oikeuteensa vetoamiseksi. Siitä omaisuudesta, jota ei tarvita kattamaan rintaperillisten lakiosaa, voi perinnönjättäjä määrätä haluamallaan tavalla. Omien oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi voi olla hyvä turvautua lakimiehen apuun. Lakiapua kaikissa perintöoikeudellisissa kysymyksissä tarjoavat Minilexin lakimiehet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa