Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valitusluvan määräaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden antamasta riita-asian ratkaisusta valitettaessa tarvitaan hovioikeudelta jatkokäsittelylupa. Ellei hovioikeus myönnä lupaa, käräjäoikeuden tekemä ratkaisu jää pysyväksi. Hovioikeuden on kuitenkin myös mahdollista myöntää riita-asian valituslupa koskemaan vain osaa asiasta, jolloin jatkokäsittelyluvan myöntäminen muilta osin voidaan ratkaista vasta valituksen käsittelyn yhteydessä.

Ennen varsinaisen valituksen tekemistä valittajan on ilmoitettava tyytymättömyyttään suullisesti tai kirjallisesti käräjäoikeuden päätökseen. Määräaika tyytymättömyyden ilmoitukselle on seitsemän päivää käräjäoikeuden ratkaisusta. Aikaa varsinaisen valituksen tekemiseen on 30 päivää annetusta käräjäoikeuden ratkaisusta ja valituskirjelmä on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan viimeistään määräajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Liian myöhään toimitettua valitusta ei tutkita, mutta jos valituksen myöhästymiseen on laillinen este, voi käräjäoikeus kirjallisesta hakemuksesta, valitusajan vielä kuluessa, myöntää pidennystä valitusajalle.

Hovioikeuden tulee myöntää riita-asiassa valituslupa, jos asiassa ilmenee syytä epäillä käräjäoikeuden tekemän ratkaisun oikeellisuutta, jos tehdyn ratkaisun oikeellisuutta ei voida arvioida muuten kuin jatkokäsittelylupa myöntämällä, jos luvan myöntäminen on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa asioissa tai jos jatkokäsittelyluvan myöntämiselle on jokin muu painava syy. Hovioikeuden on myönnettävä jatkokäsittelylupa, jos asiaa ratkaisevan hovioikeuden kokoonpanon yksikin jäsen kannattaa luvan myöntämisetä, mutta sitä ei tarvitse myöntää pelkästään asiassa esitetyn näytön uudelleen arviointia varten, ellei lopputuloksen oikeellisuutta ole syytä epäillä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa