Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia valituslupa määräaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen valituskirjelmän tekemistä tulee käräjäoikeuden ratkaisuun ilmoittaa tyytymättömyytensä sekä käräjäoikeuden ratkaisusta valittaessa riita-asiassa on hovioikeudelta haettava usein jatkokäsittelylupaa. Tyytymättömyyden ilmoitus on tehtävät seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeus on antanut ratkaisun. Tyytymättömyyden ilmoitus ei ole lopullinen, vaan ilmoituksen saa määräajassa peruuttaa. Peruuttamiseen sovelletaan samoja ohjeita kuin ilmoittamiseenkin. Kun tyytymättömyyden ilmoittaminen on hyväksytty, antaa käräjäoikeus jäljennöksen ratkaisusta sekä valitusosoituksen, jossa mainitaan muutoksenhakutuomioistuin sekä valitusajan päättymispäivä. Kun asianosainen on ilmoittanut tyytymättömyytensä ja saanut käräjäoikeudelta valitusosoituksen, on seuraavaksi tehtävä valituskirjelmä, joka on varsinainen valitus asiassa. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisun antamisesta. Valituskirjelmä on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan määräajan päättymispäivänä virka-ajan päättymiseen mennessä.

Määräajasta on tärkeää pitää kiinni, sillä myöhästyneitä valituksia ei käsitellä. Tosin valitusaikaan voi saada pidennystä, mikäli myöhästymiseen on laillinen este. Valitusajan pidennystä on haettava kirjallisella hakemuksella käräjäoikeudelta alkuperäisen määräajan puitteissa. Saapuvilla oleville asianosaisille annetaan heti ratkaisun jälkeen kirjalliset ohjeet, joista ilmenee muutoksenhakua koskevat ohjeet. Valittajan vastapuoli voi tehdä vastavalituksen ja valittaa osaltaan käräjäoikeuden tuomiosta ilman tyytymättömyyden ilmoitusta. Säädetty määräaika vastavalitukselle on kaksi viikkoa valittajalle asetetun määräajan päättymisestä.

Valitettaessa hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää hovioikeuden ratkaisun antamisesta. Valituskirjelmä, joka sisältää valituslupahakemuksen ja itse valituksen, toimitetaan hovioikeuden kirjaamoon ja osoitetaan korkeimmalle oikeudelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa