Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinko: Sairaanhoitolaitteen tai -välineen vika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli potilaalle aiheutuu henkilövahinko terveyden- tai sairaanhoidon aikana tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä käytettävästä viallisesta sairaanhoitolaitteesta tai -välineestä, hän on oikeutettu korvaukseen potilasvahingosta. Henkilövahingolla tarkoitetaan erilaisia laitteesta tai välineestä aiheutuvia potilaan terveydentilaan kohdistuvia haittoja, kuten vammoja ja sairauksia.

Potilaalle syntyy oikeus korvaukseen riippumatta siitä, millaisen laitteessa tai välineessä olevan vian vuoksi vahinko aiheutui. Kyse voi olla esimerkiksi niin suunnittelu- kuin valmistusvirheestäkin. Jos laite tai väline itsessään oli moitteeton, mutta vahinko on aiheutunut sen käyttämisestä virheellisellä tai epätarkoituksenmukaisella tavalla, kyse ei ole potilasvahingosta laite- tai välinevikana. Tällöin kyse on yleensä potilasvahingosta hoitovahinkona, jolloin vahingon korvattavuus riippuu siitä, noudattiko vahingonaiheuttaja sellaista huolellisuutta, jota terveydenhuollon kokeneelta ammattihenkilöltä voidaan odottaa.

Laitteella ja välineellä tarkoitetaan kaikkia tarvikkeita, joita käytetään potilaan tutkimuksen ja hoidon sekä muun käsittelyn yhteydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkausinstrumentit, potilasvalvontalaitteet, neulat, katetrit, sairaalasängyt ynnä muut. Potilaaseen pysyvästi asennettavien esineiden, kuten sydämentahdistimen, vioista johtuvia vahinkoja ei sitä vastoin korvata potilasvahinkona. Tällainenkin vahinko voi kuitenkin tulla korvattavaksi esimerkiksi yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa