Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakajan määrääminen tuomioistuimen toimesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos kuolinpesän osakkaat eivät pääse keskenään sopimukseen perittävän omaisuuden jaosta, tuomioistuin määrää hakemuksesta sopivan henkilön toimimaan pesänjakajana. Jos pesän laatu tai laajuus niin vaatii, pesänjakajia voidaan määrätä useampikin. Pesänjakajan määräämistä koskeva hakemus tulee jättää vainajan viimeisen kotikunnan käräjäoikeuteen. Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa kuolinpesän osakkaista eikä hakemusta tarvitse perustella. 

Pesänjakajaa koskevaan hakemukseen on liitettävä jäljennös perukirjasta. Ennen pesänjakajan määräämistä tuomioistuimen on varattava osakkaille tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Ehdotetun pesänjakajan on myös suostuttava toimeen, koska ketään ei voida määrätä pesänjakajaksi ilman hänen suostumustaan. Pesänjakajaksi määrätään yleensä hakijan ehdottama henkilö.

Pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija (joka ei ole pesän osakas) voi toimittaa jaon ilman erityistä määräystä, jos osakkaat niin pyytävät eikä ketään muuta ole määrätty toimittamaan jakoa.

Pesänjakajalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio tekemästään työstä samoin kuin korvaus kuluistaan. Korvaus määritellään pesän laadun ja laajuuden sekä tehdyn työn perusteella.

Oikeus voi myös vapauttaa tehtäväänsä sopimattoman pesänjakajan jos pesänjakajan tehtävästään vapauttamista pyytää sellainen henkilö, jonka oikeus riippuu jaosta. Ennen kuin pesänjakaja vapautetaan, oikeuden on annettava osakkaille tilaisuus lausua asiasta mielipiteensä. Pesänjakajalle itselleen on myös varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen vapauttamista koskevan päätöksen tekemistä.

Lakipuhelimeen soittamalla saa lisää neuvoja liittyen pesänjakajan määräämiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa