Minilex - Lakipuhelin

Sopimusjako ja jakokirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voidaan toimittaa siten, että kuolinpesän osakkaat sopivat perinnön jakamisesta keskenään sopimalla tavalla. Tätä kutsutaan pesän osakkaiden sopimusjaoksi. Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, miten perintö tulisi jakaa, tai jos tietyt muut syyt sitä edellyttävät, on perinnönjako toimitettava toimitusjakona. Toimitusjaossa tehtävään määrätty pesänjakaja suorittaa perinnön jakamisen. Perinnönjaosta on kuitenkin aina laadittava jakokirja. Perinnönjakokirjalta edellytettävä määrämuoto on erilainen sopimusjaossa ja toimitusjaossa.

Kuolinpesän osakkaiden sopimusjaosta on aina laadittava jakokirja, josta ilmenevät ainakin asianosaisten nimet, perintöosien suuruudet sekä se, mitä reaalista omaisuutta kukin kuolinpesän osakkaista on itselleen perinnönjaossa saanut. Lisäksi jakokirjasta on oltava maininta siitä, onko perintöosuuden saajan aviopuolisolla avio-oikeus kuolinpesän osakkaan jaossa saamaan omaisuuteen.

Koska kuolinpesän osakkaiden sopimusjaossa edellytetään kaikkien pesän osakkaiden yksimielisyyttä siitä, miten perinnönjako suoritetaan, on kaikkien osakkaiden allekirjoitettava jakokirja. Allekirjoituksilta ei kuitenkaan vaadita yhdenaikaisuutta. Pesän osakkaiden allekirjoitusten lisäksi sopimusjaossa edellytetään, että kaksi todistajaa allekirjoittavat perinnönjakokirjan. Todistajien on oltava lain mukaan esteettömiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa