Minilex - Lakipuhelin

Ositus ja osakkaiden lainhuuto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän asioita ja perinnönjakoa säätelee perintökaari. Perinnönjaolla tarkoitetaan kuolinpesän omaisuuden jakamista. Omaisuutta ei kuitenkaan voida jakaa ennen kuin perunkirjoitus on pidetty, perukirja laadittu ja pesän velat ja maksut maksettu. Vasta sen jälkeen omaisuuden jakamista voidaan miettiä.

Jos vainaja oli naimisissa, tulee ensin suorittaa omaisuuden ositus. Lesken ja vainajan eli kuolinpesän varallisuudet ja velat luetteloidaan, jonka jälkeen ne jaetaan tasan, mikäli puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuksiin. Sen sijaan, jos puolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehto, suoritetaan vain omaisuuden erottelu. Omaisuuden osituksen jälkeen voidaan vainajan puoliskolle jäävää omaisuutta jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken. Kuolinpesään voi kuulua kaikenlaatuista omaisuutta, kuten rahavaroja, kiinteistöjä ja asunto-osakkeita. Kiinteistöissä useimmiten omistusoikeus on vainajalla tai mahdollisesti kuolinpesällä, sillä kuolinpesäkin voi hakea selvennys lainhuutoa. Jos jakokirjaan merkitään myös omaisuuden ositus, voidaan sitä kutsua ositus- ja jakokirjaksi.

Kun osakkaat ovat päässeet sopimukseen siitä, mitä omaisuutta kukin saa, merkitään ne jakokirjaan ja jakokirja allekirjoitetaan. Tällöin osakkaat hyväksyvät jaon ja siitä tulee lainvoimainen. Sen sijaan taas, jos pesänjakaja suorittaa kuolinpesän jaon ja itse allekirjoittaa sen, alkaa kulua kuuden kuukauden moiteaika. Jos kukaan osakkaista ei sinä aikana moiti jakokirjaa, tulee siitä lainvoimainen. Kun jokin tai joskus useampikin osakkaista perii kiinteistön tai osan siitä, voidaan jakokirjan perusteella hakea sille lainhuuto. Lainhuuto voidaan hakea koko kiinteistöön, määräosaan tai määräalaan siitä. Lainhuuto haetaan maanmittauslaitokselta. Lainhuudon saadessa omistusoikeus kiinteistöön siirtyy kokonaisuudessaan sen saaneelle osakkaalle. Lainhuutoa voi hakea myös osituksessa saadulle omaisuudella täysin samalla tavoin kuin kuolinpesän osakkaatkin. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa