Minilex - Lakipuhelin

Ensisijainen oikeus jatkaa tilanpitoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan henkilöä, joka täyttää sekä yleiset jäämistöoikeudelliset että myös ammatilliset edellytykset, kutsutaan soveliaaksi tilanpidonjatkajaksi. Jos kahta tai useampaa henkilöä voidaan pitää soveliaana tilanpidonjatkajana ja he kaikki vaativat tilan sisällyttämistä omaan osuuteensa, tulee etusija antaa sille, kenellä katsotaan olevan parhaat ammatilliset edellytykset maatalouselinkeinon harjoittamiseen. Ammattitaito on voitu hankkia esimerkiksi käytännön työssä tai opiskelemalla esimerkiksi maatalouden ammattikoulutuksen taikka opiskelemalla korkeakoulussa maatalousalaa.

Arvioinnissa on merkitystä myös sillä, onko jollakulla mahdollisella soveliaalla tilanpidonjatkajalla toista paremmat mahdollisuudet toimia jossakin muussa ammatissa ja saada toimeentulonsa tilan ulkopuolelta. Jos jollakulla on tällaiset edellytykset, etusijalle tulee se tilanpidonjatkaja, jolla ei ole tällaisia edellytyksiä. Etusijan näin saavan tilanpidonjatkajan tulee kuitenkin olla sovelias tehtävään eli hänellä tulee olla riittävä ammattitaito jatkaa tilanpitoa.

Sillä tilanpidonjatkajalla, joka asuu maatilalla vakinaisesti ja osallistuu sen viljelyyn, on kuitenkin etusija siihen tilanpidonjatkajaan nähden, joka asuu jossain muualla. Jos tilanpidonjatkajaa ei saada päätettyä tämän tai muiden edellä mainittujen säännösten perusteella, tulee asia ratkaista arpomalla.

On hyvä huomata, että lakiin ei sisälly säännöksiä soveliaan tilanpidonjatkajan vähimmäis- tai enimmäisiästä. Lain tarkoituksena kuitenkin on, että tilanpidonjatkaja todella voi vastata tilan viljelystä ja hoidosta. Oikeuskirjallisuuden mukaan tilanpidon jatkajaksi on aina sovelias perillinen, joka on iältään 18–55-vuotias. Jos henkilön, joka olisi mahdollisesti sovelias tilanpidon jatkaja, ikä mietityttää, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. Lakimies voi neuvoa kysymyksissä, jotka koskevat sitä, kenellä on ensisijainen oikeus jatkaa tilanpitoa.

Mikäli jollakin muullakin perillisasemassa olevalla perillisellä tai yleistestamentin saajalla on riittävät edellytykset maatilaelinkeinon harjoittamiseen, voidaan tälle jaon yhteydessä antaa alueita itsenäisen elinkelpoisen maatilan muodostamista varten. Tämä saadaan tehdä vain, jos sillä ei estetä soveliaan tilanpidonjatkajan mahdollisuutta saada eräitä laissa tarkemmin määriteltyjä tukitoimenpiteitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa