Minilex - Lakipuhelin

Perillisen ja testamentin saajan oikeuden vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perillisen ja testamentin saajan on saatettava oikeutensa voimaan viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Mikäli näin ei menetellä, oikeus perintöön vanhenee ja se menetetään. Oikeuden voimaan saattamisella tarkoitetaan siis perinnön vastaanottamista. Mikäli testamenttiin perustuva oikeus alkaa myöhemmin kuin perittävän kuolinhetkellä, määräaika lasketaan vasta sen oikeuden alkamisesta lähtien. Määräaikaa voidaan myös oikeuden määräyksellä lyhentää. Lyhentämistä on haettava oikeudelle toimitettavalla hakemuksella. Lyhentämistä voi hakea se henkilö, jolla on perillisen tai testamentinsaajan ohella tai lähinnä hänen jälkeensä oikeus jäämistöön. Oikeus voi määrätä, että ensisijaisen perillisen on saatettava oikeutensa voimaan enintään vuoden pituisen määräajan kuluessa siitä, kun tuomioistuin on antanut hänelle tiedon tästä määräyksestä.

Kun perillinen haluaa saattaa perintöoikeutensa voimaan, hänen tulee ottaa perintö vastaan tai ilmoittaa vaatimuksensa sille tai niille henkilöille, jotka ovat ottaneet perinnön vastaan. Oleellista on se, että perillinen tuo esille vastaanottotahtonsa. Mikäli perintöä ei ole vielä jaettu, tulee perillisen ilmoittaa vaatimus sille henkilölle, joka hoitaa pesää. Vaatimus voidaan esittää myös oikeudelle. Jos perilliselle on määrätty uskottu mies valvomaan hänen oikeuttaan perintöön, tulee perillisen ilmoittaa vastaanottotahtonsa hänelle ja hän antaa siitä tiedon oikeudelle. Perillisen katsotaan ryhtyneen perinnön vastaanottamiseen silloin, kun hän on ottanut pesän hoitoonsa joko yksin tai muiden kanssa.

Kun vastaanottaminen siis tapahtuu määräajan puitteissa, on perintöoikeus saatettavissa voimaan. Tässä ja edellisessä kappaleessa selostetut perillistä koskevat säännökset koskevat soveltuvin osin myös testamentin saajaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa