Minilex - Lakipuhelin

Jakokirjan todistajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta on lain mukaan laadittava jakokirja, joka ilmentää sen, miten omaisuutta on jaettu kuolinpesän osakkaille. Jakokirjan sisällöltä edellytetään tiettyjen muotovaatimusten täyttymistä. Mikäli perinnönjako on toimitettu kuolinpesän osakkaiden sopimalla tavalla, eli sopimusjakona, edellyttää lain mukaisesti laadittu jakokirja sitä, että se on todistettu oikeaksi kahden esteettömän todistajan toimesta.

Sopimusjaossa kaikkien osakkaiden on allekirjoitettava perinnönjaosta laadittu jakokirja. Osakkaiden allekirjoitusten lisäksi edellytetään sitä, että kaksi esteetöntä todistajaa todistavat syntyneen jakokirjan oikeaksi. Pesänjakajan suorittamassa toimitusjaossa pesänjakajan allekirjoitus on riittävä. Esteettömien todistajien todistusta jakokirjan oikeellisuudesta edellytetään siis ainoastaan, jos kyseessä on sopimusjako.

Jakokirjan allekirjoituksillaan oikeaksi todistavien todistajien on oltava esteettömiä. Esteettömyys koskee kuitenkin ainoastaan sitä hetkeä, kun todistajat allekirjoittavat jakokirjan. Allekirjoittamishetken jälkeen syntynyt este ei näin ollen vaikuta perinnönjaon pätevyyteen.

Laissa ei edellytetä sitä, että molempien todistajien todistukset tapahtuisivat yhtäaikaisesti. Todistajien ei myöskään tarvitse olla läsnä perinnönjaossa, sillä jakokirjan todistamisessa ei ole kyse siitä, että esteettömät todistajat vahvistaisivat jaon oikeellisuuden. Todistajien tarkoituksena onkin pääasiallisesti osakkaiden allekirjoitusten aitouden varmistaminen, sillä todistajat vahvistavat sen, että osakkaat ovat allekirjoituksillaan ilmoittaneet jaon tapahtuneen siten, kuin jakokirjasta ilmenee, sekä sen, että kaikkien osakkaiden allekirjoitukset ovat oikeita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa