Minilex - Lakipuhelin

Perukirja ja jakokirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perukirja ja jakokirja ovat keskeisiä asiakirjoja perinnönjaossa. Perukirja on asiakirja, josta ilmenee vainajan omaisuus sekä pesän osakkaat. Jakokirjasta puolestaan ilmenee se, miten vainajan omaisuus on jaettu. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että perukirja toimii perinnönjaon perustana ja jakokirjassa todetaan perinnönjaon lopputulos.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perunkirjoituksesta on laadittava asiakirja eli perukirja. Siinä on mainittava toimituksen aika ja paikka, vainajan nimi, ammatti ja kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä, osakkaiden nimet ja kotipaikat. Lisäksi alaikäisten kohdalla on ilmoitettava myös heidän syntymäpäivänsä ja perillisten kohdalta, miten he ovat vainajalle sukua. Perillinen on mainittava perukirjassa, vaikka hänelle ei tulisi mitään pesän omaisuudesta. Perukirjaan tulee myös merkitä ketkä ovat saapuneet perunkirjoituksen toimittamiseen sekä mahdollisten poissaolijoiden osalta se, milloin ja miten heille on ilmoitettu perunkirjoituksen pitämisestä. Perukirjaan tulee merkitä myös pesän varat ja velat. Lisäksi perittävän mahdollisesti tekemät testamentit ja avioehtosopimukset on liitettävä perukirjaan.

Jakokirjaan on puolestaan merkittävä asianosaisten jako-osuuksien suuruus, heidän oikeutensa perusta sekä henkilötiedot. Jakokirjan allekirjoittaa pesänjakaja, jos hän on toimittanut perinnönjaon. Mikäli osakkaat ovat sopineet jaosta, on heidän ja kahden esteettömän todistajan allekirjoitettava jakokirja.

Molemmat asiakirjat ovat tärkeitä ja ne on syytä tehdä huolellisesti. Perinnönjakoon liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä lakimieheen viimeistään silloin kun ongelmia ilmenee, mielellään jo aiemmin. Juuri Sinun tapaukseesi sopivaa lisätietoa perukirjasta ja jakokirjasta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa