Minilex - Lakipuhelin

Testamentin etusija jakokirjassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta säädetään perintökaaressa. Lain mukaan perinnönjaosta on laadittava tiettyjen muotovaatimusten mukainen asiakirja eli perinnönjakokirja. Laissa ei tarkemmin määritellä, mitä asioita jakokirjassa tulisi mainita. Perinnönjaon todistettavuuden ja perillisten saaman omaisuuden rekisteröintivaatimusten vuoksi jakokirjassa tulisi kuitenkin mainita ainakin asianosaisten nimet ja heidän oikeutensa perusta ja suhteellisten sekä arvomääräisten perintöosuuksien suuruus. Lisäksi jakokirjaan tulee merkitä, mitä omaisuutta kukin perillinen on saanut ja onko testamentin saajan aviopuolisolla avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen. Pesänjakajan on merkittävä perinnönjakokirjaan myös ne perusteet, jotka ovat vaikuttaneet jakoratkaisuun.

Perinnönjakokirjan muotomääräykset riippuvat siitä, onko perinnönjako toimitettu toimitus- vai sopimusjakona. Toimitusjaossa riittää, että pesänjakaja yksin allekirjoittaa jakokirjan. Kuolinpesän osakkaiden ei tarvitse tällöin lainkaan allekirjoittaa jakokirjaa. Toimitusjaossa jakokirjaa ei myöskään tarvitse todistaa erikseen oikeaksi. Jos perinnönjako suoritetaan sopimusjakona, kaikkien kuolinpesän osakkaiden on allekirjoitettava jakokirja. Laki ei kuitenkaan edellytä, että osakkaat allekirjoittaisivat jakokirjan yhtä aikaa. Jos joku osakkaista on alaikäinen, jakokirjan allekirjoittaa hänen puolestaan hänen edunvalvojansa. Sopimusjaossa jakokirja on todistettava oikeaksi kahden esteettömän todistajan toimesta. Todistajien ei tarvitse olla läsnä itse perinnönjaossa, eikä heidän tarvitse olla paikalla samanaikaisesti. Pesänjakajan on toimitettava viivytyksettä jokaiselle osakkaalle alkuperäinen jakokirja. Tämän vuoksi alkuperäisiä jakokirjoja on laadittava perinnönjaossa yhtä monta kuin osakkaitakin on.

Jakokirjan laatiminen voi olla vaikeaa. Puutteellisesti laadittu jakokirja voi aiheuttaa esimerkiksi sen, ettei osakas saa perintönä saatuun kiinteistöön lainhuutoa. Perinnönjakokirjan laatiminen kannattaakin yleensä jättää suosiolla lakimiehelle Mikäli vainaja oli laatinut testamentin, on se otettava huomioon jaossa. Testamentin mukaiset jakomääräykset on toteutettava ensin ja vasta sen jälkeen voidaan jakaa muu omaisuus. Jakokirjaa ei siis missään nimessä saa tehdä ilman, että testamentti huomioitaisiin. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakimiehiimme. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa