Minilex - Lakipuhelin

Osituskirjan laatiminen ja testamentin vaikutus osituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta ja kuolinpesän asioista muutoinkin säädetään perintökaaressa. Vainajan kuoleman jälkeen ensin toimitetaan perunkirjoitus ja laaditaan perukirja sekä maksetaan kaikki velat ja maksut. Vasta tämän jälkeen voidaan alkaa miettimään omaisuuden jakoa perillisten kesken sekä ositusta, jos vainaja oli naimisissa.

Vainajan ja lesken välillä tulee siis toimittaa ositus, jotta saadaan selville kuolinpesään kuuluva omaisuus. Osituksessa vainajan ja lesken omaisuus luetellaan ja lasketaan yhteen. Tämä yhteenlaskettu omaisuus sitten jaetaan avio-oikeuden mukaisesti pääsääntöisesti puoliksi, jolloin molemmat osapuolet, leski ja kuolinpesä, saavat yhtä suuren osan kaiken laatuisesta omaisuudesta. Tällöin enemmän omistava puoliso voi joutua maksamaan tasinkoa toiselle. Kuolinpesä tilanteet ovat kuitenkin erikoistapauksia, sillä lesken ei tarvitse maksaa tasinkoa kuolinpesälle, vaikka päinvastaisessa tilanteessa kuolinpesän tulee kyseistä tasinkoa maksaa leskelle. Mikäli puolisoilla oli avioehtosopimus, joka poistaa avio-oikeuden osittain tai kokonaan, suoritetaan vain omaisuuden erottelu.

Puolisoiden omaisuuteen voi kuulua niin varoja kuin velkojakin. Pääsääntöisesti osituksessa sovitaan, mitä omaisuutta kumpikin saavat pitää. Vainaja on kuitenkin eläessään voinut tehdä testamentin. Testamentilla hän on voinut määrätä jonkin tietyn omaisuuden, kuten esimerkiksi taulun, ajoneuvon, rahaa tai kiinteistön. Tällöin ositusta toimitettaessa tulee ottaa huomioon myös testamentin määräykset ja pyrkiä siihen, että osituksessa kyseinen testamentilla määrätty omaisuus jäisi kuolinpesän puolikkaaseen. Yleensä näin myös tapahtuukin, sillä tasinkoja ja muita asioita pyritään maksamaan sitten esimerkiksi rahalla. Jos rahaa ei ole riittävästi, voidaan myydä esimerkiksi auto tai kiinteistä, jotta sitä saadaan. Tasingon maksamisessakin maksava osapuoli saa itse päättää millaisella omaisuudella tasingon maksaa. Tasingon saaja ei siis voi sitä päättää. Käytännössä siis osituksesta laaditaan osituskirja, jotta myöhemmin voidaan todistaa, millaista omaisuutta osituksessa on kumpikin puoliso saanut. Tällöin ositusta ei voida vuosien päästä riitauttaa niin helposti. Osituskirjasta myös näkee minkä verran kummallakin on ositus hetkellä ollut varallisuutta. Lisäksi siihen merkitään, jos kuolinpesään osapuolena kohdistuu testamentin määräyksiä, sillä se on otettava huomioon myös osituksessa. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa