Minilex - Lakipuhelin

Tilanpidon jatkajan velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilanpidon jatkajalle kuuluu lain mukaan monia velvollisuuksia. Tilanpidonjatkaja on ensinnäkin velvollinen viljelemään maata ja osallistumaan sen töihin säännöllisesti. Tilanpidon jatkajan on siis huolehdittava hänen omistukseensa tulleesta maatilasta.

Jos tilanpidonjatkaja luovuttaa osuutensa maatilaan muulle kuin rintaperilliselleen tai tämän puolisolle ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut perinnönjaosta, hän joutuu korvaamaan toiselle perilliselle tai yleistestamentin saajalle sen, mitä luovutuksesta saadun hinnan ja maatilan arvon välisestä erotuksesta olisi heille tullut. Jos luovutustoimesta saatu kauppahinta on huomattavasti luovutushetken käypää arvoa alempi, tilanpidonjatkajan tulee korvata toiselle perilliselle tai yleistestamentinsaajalle se, mikä heille olisi tullut käyvän arvon ja maatilan laskelmallisen arvon välisestä erotuksesta.

Tilanpidonjatkaja on korvausvelvollinen toiselle perilliselle tai yleistestamentin saajalle myös silloin, jos hän jostakin muusta syystä kuin heikentyneen terveydentilan tai muun erityisen syyn takia luovuttaa viljelyoikeutensa muulle kuin puolisolleen, rintaperilliselleen tai tämän puolisolle.

Korvausvelvollisuus voi syntyä niin ikään silloin, kun tilanpidonjatkaja ei muutoin täytä velvollisuuksiaan. Korvauksen määräksi tulee se osa maatilan käyvän arvon ja laskelmallisen arvon erotuksesta, joka olisi tullut korvaukseen oikeutettujen osaksi.

Kaikkia edellä mainittuja korvauksia määriteltäessä on huomioitava viljelijän toimenpiteestä aiheutunut arvonnousu tai arvonlasku. Korvausvelvollisuus ei tule lainkaan kyseeseen silloin, kun luovutus on perustunut pakkolunastukseen tai vastaavaan menettelyyn, tai jos maatila on kaupalla tai muulla tavoin luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, johon se olisi voitu lunastaa.

Maatilaperimystä koskevat säännökset ovat melko monimutkaisia ja sen vuoksi onkin hyvä tarvittaessa kääntyä ammattilaisen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa