Minilex - Lakipuhelin

Jakokirjan merkitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta ja kuolinpesän asioista muutoinkin säädetään perintökaaressa. Vainajan kuoleman jälkeen ensin toimitetaan perunkirjoitus ja laaditaan perukirja sekä maksetaan kaikki velat ja maksut. Vasta tämän jälkeen voidaan alkaa miettimään omaisuuden jakoa perillisten kesken sekä ositusta, jos vainaja oli naimisissa.

Vainajan ja lesken välillä tulee siis toimittaa ositus, jotta saadaan selville kuolinpesään kuuluva omaisuus. Osituksessa vainajan ja lesken omaisuus luetellaan ja lasketaan yhteen. Tämä yhteenlaskettu omaisuus sitten jaetaan avio-oikeuden mukaisesti pääsääntöisesti puoliksi, jolloin molemmat osapuolet, leski ja kuolinpesä, saavat yhtä suuren osan kaiken laatuisesta omaisuudesta. Tällöin enemmän omistava puoliso voi joutua maksamaan tasinkoa toiselle. Kuolinpesä tilanteet ovat kuitenkin erikoistapauksia, sillä lesken ei tarvitse maksaa tasinkoa kuolinpesälle, vaikka päinvastaisessa tilanteessa kuolinpesän tulee kyseistä tasinkoa maksaa leskelle. Mikäli puolisoilla oli avioehtosopimus, joka poistaa avio-oikeuden osittain tai kokonaan, suoritetaan vain omaisuuden erottelu.

Kun ositus on toimitettu, voidaan jakaa kuolinpesän omaisuutta kuolinpesän osakkaiden kesken. Jako tulee suorittaa perintöosuuksien suhteessa. Kaikki omaisuus tulee luetella jakokirjassa ja tämän jälkeen myös se, mitä kukakin osakas siitä saa. Jakokirjaan tulee myös luetella kaikki kuolinpesän osakkaat, jotta tiedetään, millä perusteella kenelläkin on oikeus saada omaisuutta. Jakokirja lisäksi allekirjoitetaan jokaisen osakkaan toimesta. Allekirjoitus on merkki siitä, että jako on hyväksytty eikä sitä voi moittia. Jakokirja ylipäänsä laaditaan sen vuoksi, että pystytään tarpeen vaatiessa todistamaan, miten jako on toteutettu. Lisäksi jakoa on hyvin vaikea myöhemmin riitauttaa, kun kaikki on kirjallisena ja allekirjoitettu. Jakokirjalla on siis suhteellisen suuri merkitys perinnönjakoa suoritettaessa. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa