Minilex - Lakipuhelin

Legaatinsaajan oikeus saada lainhuuto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erityisjälkisäädöksellä eli legaatilla tarkoitetaan testamenttia, jolla perittävä määrää jostakin erityisestä, tietystä omaisuudestaan taikka tietystä rahamäärästä jonkun hyväksi. Usein legaatin kohteena on jokin kiinteistö. Jotta legaatinsaaja voisi virallistaa omistusoikeutensa kiinteistöön, hänen on tehtävä lainhuuto. Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan, taikka tiettyjen yhteisten alueiden omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kaikki tällaisen omaisuuden siirtymiset omistajalta toiselle on lainhuudatettava, myös legaatin tapauksessa.

Legaatinsaajalle voidaan myöntää lainhuuto, jos hän osoittaa hakemuksen liiteasiakirjoilla, että kyseinen legaatti on voitu täyttää velkojen ja muiden velvoitteiden maksaminen estämättä. Tämä edellyttää usein pesänselvittäjän erillistä päätöstä täyttää legaatti. Jos taas osakkaan toimittavat perinnönjaon sopimusjakona ilman pesänjakajaa, legaatin täyttämisvelvollisuus kuuluu osakkaille. Heidän kirjallinen ilmoitus legaatin täyttämisestä oikeuttaa legaatin saajan saamaan lainhuudon hänelle legaattina osoitettuun kiinteistöön tai muuhun määräalaan. Legaatinsaajan on lisäksi liitettävä lainhuutohakemukseen perukirjan vahvistettu osakasluettelo (vaihtoehtoisesti katkeamaton virkatodistusketju, josta käyvät ilmi perittävän oikeudenomistajat). Tällöin voidaan osoittaa, että kaikki osakkaat ovat yhdessä täyttäneet legaatin. Liitteenä on luonnollisesti oltava myös itse legaatti.

Jäljennöstä perinnönjakokirjasta ei tarvita, sillä legaatti täytetään ennen perinnönjakoa, joten jako ei enää vaikuta legaatinsaajan asemaan. Kuitenkin jos legaatin täyttäminen on jonkun perillisen tai testamentinsaajan tehtävänä, lainhuutohakemukseen on liitettävä myös perinnönjakokirja ja siten kaikki jäämistöä koskeva asiakirja-aineisto.

Lakimiehemme neuvovat legaatinsaajan lainhuudon laatimista koskevissa kysymyksissä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa