Minilex - Lakipuhelin

Perintä- ja oikeudenkäyntikulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynnit maksavat tunnetusti maltaita, koostuen kahdesta osasta. Ensinnäkin oikeudenkäyntikuluihin lukeutuvat valtiolle suoritettavat oikeudenkäyntimaksut, toisekseen varsinaiset asianosaiskulut. Asianosaiskulut muodostavat normaalisti leijonanosan oikeudenkäyntikuluista verrattuna oikeudenkäyntimaksuihin. Asianosaiskulut vaihtelevat esimerkiksi riippuen käytetyn asianajajan veloittamasta tuntipalkasta ja jutun laajuudesta sekä vaikeusasteesta.

Valtio perii oikeudenkäyntimaksuja oikeudellisten palveluiden käyttämisestä. Ne kohoavat sitä mukaa, kun siirrytään korkeammalle oikeusasteissa. Oikeudenkäyntimaksut ovat kiinteitä. Maksuvelvollisuus on sillä, joka asian on pannut vireille tai sillä, joka muutoksenhakuasiassa muutosta hakee. Asianosaiskuluja puolestaan ovat esimerkiksi asianajopalkkio ja avustajan tai asiamiehen kulukorvaus sekä todistajanpalkkiot, asiakirjojen - ja todisteiden hankkimismenot sekä matkakulut, ansionmenetykset ja asiantuntijakulut.

Perintäkuluilla puolestaan tarkoitetaan niitä kuluja, jotka alkavat raksuttaa, jos velkoja on ehtinyt tehdä kulujen perusteena olevat perintätoimet ennen kuin on maksanut laskun eräpäivän jälkeen. Perintäkulut voi kantaja vaatia sisällytettäväksi oikeudenkäyntikuluina korvattavaksi, kun asiassa on käyty oikeutta. Perintäkulut juoksevat asiaan perehtymiseen käytetyn ajan. Perintäkuluihin sisällytetään mm. perittävän rekisteröinnistä aiheutuvat kulut, maksuvaatimuksen laatimis- ja lähettämiskulut sekä materiaali- ja palkkakulut.

Pääsääntönä voidaan oikeudenkäyntikuluissa sanoa olevan se, että asianosainen vastaa itse omista oikeudenkäyntikuluistaan. Toisaalta vähävaraisen asianosainen ollessa kyseessä, voi hän saada vapautuksen oikeudenkäyntiä koskevista omista menoistaan oikeusapusäännösten avulla. Voittaneen osapuolen kuluista vastaaja ei kuitenkaan vapaudu oikeusavunkaan turvin. Hävinnyt osapuoli siis kustantaa sekä omat että voittaneen osapuolen kustannukset oikeudenkäynnistä. Häviäjä saa siis kaksi laskua: oma lasku ja toisen lasku. Kääntäen, jutun voittanut osapuoli saa häviäjältä korvaukset oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisasiassa annettu päätös voi tuottaa harmitusta, jos päätös ei omasta mielestä ole ollut tyydyttävä. Toisaalta oikeudenkäyntiin varautumisen mitoittaminen voi olla hankala arvioitava yksin. Kannattanee varautua etukäteen tiedustelemalla lakimieheltämme, mitkä kulut todennäköisesti katsottaisiin tarpeellisiksi oikeudenkäyntikuluiksi ja mitkä puolestaan eivät. Ole ihmeessä yhteydessä lakimieheemme. Yhdessä katsoen tilanne selkiintyy!

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa