Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon moite pesän osakkaan mahdollisuutena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osakkaalla on oikeus nostaa kanne, jolla hän moittii perinnönjakoa. Kanne voidaan nostaa esimerkiksi silloin, jos kuolinpesän osakkaan mielestä perinnönjakoprosessissa on tapahtunut virhe. Kuolinpesän osakkaalla on oikeus moittia sekä pesänjakajan että osakkaiden keskenään toimittamaa perinnönjakoa. 

Kuolinpesän osakas voi siis moittia pesänjakajan suorittamaa jakoa. Perinnönjaon moitekannetta ei kuitenkaan koskaan nosteta pesänjakajaa vastaan. Osakkaan tulee tällöin nostaa kanne muita osakkaita vastaan kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta. Moite voidaan nostaa sekä muodollisella että sisällöllisellä perusteella. Kanne tulee nostaa vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudessa.

Osakas voi nostaa kanteen myös silloin, kun osakkaat ovat tehneet keskenään sopimusjaon ja osakas haluaa moittia jakoa siksi, ettei sitä ole tehty oikeassa muodossa. Osakas voi moittia osakkaiden keskenään toimittamaa jakoa esimerkiksi sillä perusteella, että jakokirjasta puuttuu jonkun osakkaan allekirjoitus. Myös tällöin moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta.

Myös velkojalla, jonka saatavasta on ulosmitattu osakkaan pesäosuus, on oikeus moittia perinnönjakoa. Tuomioistuin tulee tällöin kuulla asiassa asianomaista ulosottomiestä, ellei se ole tarpeetonta.

Jos joku kolmas henkilö vaatii itselleen kanteella osakkaalle perinnönjaossa tullutta omaisuutta, tulee tämän osakkaan ilmoittaa siitä muille osakkaille. Jos osakas menettää osuuttaan kolmannelle henkilölle, hänellä on oikeus saada siitä tasoitusta muilta osakkailta. Jos taas osakas menettää kanteen vuoksi koko jaossa saamansa omaisuuden tai suurimman osan siitä, tulee perinnönjako suorittaa uudelleen. Jos joku osakkaista on lisännyt oman osuutensa arvoa suurin kustannuksin tai osuus on luovutettu toiselle, saa hän antaa osuuden sijasta vastikkeen.

Lakipuhelimeen soittamalla saa neuvoja lakimieheltä, miten nostaa perinnönjaon moitekanne.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa