Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon aloittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun pesä on saatu selvitettyä, on jokaisella osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Jos vainaja oli naimisissa, on ennen jakoa suoritettava omaisuuden ositus. Jakoa ei tule kuitenkaan aloittaa osakkaan niin kieltäessä, ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu hoitoon.

Jos pesä on pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan hallinnossa, perinnönjako tulee aloittaa vasta sitten, kun tämä on ilmoittanut pesän selvittämisen loppuunsaattamisesta.

Pesänjakajan on toimitettava jako, jos joku osakkaista sitä vaatii tai jonkun pesän osakkaan osuus on ulosmitattu. Velkojan suostumuksesta ulosottomies voi antaa osakkaille tai pesänjakajalle luvan toimittaa jaon osakkaiden sopimalla tavalla.

Osakas voi kieltää jaon myös silloin, kun jakamattomasta pesästä on täytettävä erityisjälkisäädös tai tarkoitemääräys. Tällöin jakoa ei tule toimittaa ennen kuin ne on täytetty tai niihin tarvittava omaisuus pantu erityiseen hoitoon.

Kuolinpesän osakkaat saavat lähtökohtaisesti toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla. Lakipuhelimeen soittamalla saa neuvoja liittyen perinnönjaon aloittamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa