Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut vakuutusoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vakuutusoikeudessa käytävästä oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut koostuvat tyypillisesti lakimiehen palkkiosta sekä muista mahdollisesti esimerkiksi todistelusta ja erilaisten selvitysten hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi vakuutusoikeus perii yleensä oikeudenkäyntimaksun, joka on 1.1.2016 jälkeen yksityishenkilön vireille panemissa valitusasioissa pääsääntöisesti 250 euroa. Maksu peritään muun muassa asioissa, jotka koskevat vakuuttamisvelvollisuutta taikka vakuutusmaksun perustetta, suuruutta tai maksuunpanoa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos asia koskee oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai sen takaisinperintää. Yksittäistapauksessa vakuutusoikeus voi myös määrätä, että maksua ei peritä, jos sen periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Vakuutusoikeudessa jokainen vastaa lähtökohtaisesti oikeudenkäyntikuluistaan itse. Poikkeuksena yleisiin tuomioistuimiin jutun hävinnyt ei siten automaattisesti korvaa voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutusoikeus voi kuitenkin myöntää oikeudenkäyntikulut korvattaviksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, että yksityishenkilö joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Vakuutusoikeus arvioi kohtuuttomuutta tapauskohtaisten seikkojen perusteella. Viranomaisen velvollisuuteen korvata yksityishenkilön oikeudenkäyntikulut vaikuttaa myös se, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Käytännössä oikeudenkäyntikulut voi siis saada korvatuiksi esimerkiksi silloin, kun viranomainen on soveltanut lakia ilmeisen virheellisesti eikä kyse ole oikeudellisesti tulkinnanvaraisesta asiasta. Yksityistä asianosaista sen sijaan ei saa velvoittaa korvaamaan viranomaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta.

Saadaksesi tarkemman arvion oikeudenkäyntikulujen suuruudesta ja niiden korvausvelvollisuudesta vakuutusoikeudessa on suositeltavaa olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa