Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikuluilla tarkoitetaan asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia. Ulosottovalitusasioissa oikeudenkäyntikulut jäävät yleensä asianosaisten vastattaviksi. Joissakin tilanteissa myös valtion varoista maksettava korvaus voi tulla kyseeseen.

Pääsääntöisesti asianosaiset vastaavat itse aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista ulosottovalitusasioissa. Tuomioistuimella on kuitenkin mahdollisuus määrätä se, jolle tuomioistuimen päätös on vastainen, korvaamaan vastapuolelle muutoksenhausta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain. Korvausten määrääminen vastapuolen maksettavaksi edellyttää kuitenkin erityisen syyn olemassaoloa.

Myös valtion varoista voi olla mahdollista saada korvausta. On tosin katsottu, että kynnystä maksaa valtion varoista korvauksia ei saa asettaa liian matalalle. Valtion varoista kokonaan tai osittain maksettava korvaus voi tulla sivullisen vaatimuksesta kyseeseen silloin, kun sivullisen valitus on hyväksytty ja kulujen jääminen sivullisen maksettavaksi olisi olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta. Olosuhteiden on katsottu tarkoittavan muun muassa asianomaisen varallisuusasemaa sekä hänen toimiansa ensiasteen ulosotossa ja oikeudenkäynnissä. Myös ulosoton asianosaisen oikeudenkäynnistä aiheutuneet kustannukset voi olla mahdollista korvata valtion varoista silloin, kun asiassa on sattunut selvä virhe ja kyseinen virhe olisi täytynyt korjata itseoikaisuna. Valtakunnanvoudinvirastoa tulee kuulla ennen kuin oikeudenkäyntikulut määrätään valtion korvattavaksi.

Mikäli haluat tietää aiheesta lisää, on suositeltavaa ottaa yhteyttä Minilexin lakimiehiin. Alla olevasta lakipuhelimen numerosta saat tarkempaa tietoa oikeudenkäyntikuluista ulosottoa koskevissa asioissa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »