Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut summaaristen asioiden käsittelyssä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Summaarisella käsittelyllä tarkoitetaan tuomioistuinkäsittelyä, jossa ratkotaan riidattomia velkomis- ja häätöasioita eli niin sanottuja summaarisia asioita. Summaarisessa käsittelyssä riidattomasta asiasta annetaan yksipuolinen tuomio, jolla vastapuolelle asetetaan maksuvelvoite. Tavoitteena summaarisella käsittelyllä on haluttu turvata riidattomien asioiden nopea ja yksinkertainen käsittely. Jotta oikeudenkäyntikulut eivät olisi tällaisissa asioissa kohtuuttomia on oikeusministeriö antanut asetuksen summaaristen asioiden käsittelystä aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen enimmäismääristä. Tavoitteena on ollut, että oikeudenkäyntikuut vastaisivat haastehakemuksen laatimisesta velkojalle aiheutuvia kustannuksia ja työtä, eivätkä oikeudenkäyntikulut enää kasvattaisi jo velkaisen vastaajan velkataakkaa kohtuuttomasti. Tuomioistuimen tuleekin viran puolesta arvioida vastapuolen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrä ottaen huomioon haastehakemuksen edellyttämän tarpeellisen työn määrä, saatavan suuruus sekä välttämättömät kulut. Summaarisissa asioissa oikeudenkäyntikulut tuomitaan vastaajan maksettavaksi edellyttäen, että niitä on vaadittu tuomittavaksi.

Vuonna 2012 muuttuneen oikeusministeriön antaman asetuksen mukaan summaarisen käsittelyn oikeudenkäyntikulut ovat seuraavanlaisia. Mikäli velan pääoma on alle 300 euroa on perustaksa korkeintaan 50 euroa ja korkea taksa korkeintaan 80 euroa. Mikäli velan pääoma 300-1000 euroa on perustaksa korkeintaan 80 euroa ja korkea taksa enintään 120 euroa. Jos velan pääoma ylittää 1000 euroa tai kyse on häädöstä on perustaksa korkeintaan 110 euroa ja korkea taksa maksimissaan 160 euroa.

Oikeudenkäyntikuut tuomitaan perustaksan mukaisina, mikäli kyse on tavanomaisesta asiasta. Jos asia on tavanomaista vaativampi voidaan oikeudenkäyntikulut tuomiota korkean taksan mukaisina. Tavanomaisempaa vaativammasta asiasta voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun haastehakemuksen laatiminen edellyttää erityistä oikeudellista asiantuntemusta vakuuksien tai vaikean koronlaskentatilanteen vuoksi. Tietyissä tilanteissa oikeudenkäyntikulut voidaan tuomita myös edellä mainittua taksoja korkeampina. Tällöin kuitenkin edellytetään, että useat korkean taksan edellytykset täyttyvät tai kulujen tuomitsemiseen korkeampana on muu erityisen painava syy.

Perustaksan ja korkean taksan mukaisten oikeudenkäyntikulujen katsotaan kattavan palkkion oikeudenkäyntiä varten suoritetuista toimenpiteistä, kuten asian vastaanottamisesta, osoitetietojen tarkistamisesta, rekisteriotteen hankkimisesta, haastehakemuksen laatimisesta ja toimittamisesta tuomioistuimelle sekä kaikki velkojalle aiheutuneet yleiskulut, kuten tietoliikenneyhteys-, postitus- ja kopiointikulut sekä vuokrakulut. Taksojen katsotaan sisältävän myös tavanomaiset suoranaiset kulut, joina oikeusministeriön asetuksessa mainitaan mahdollinen arvonlisävero sekä rekisteriotteesta mahdollisesti perityt maksut.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »