Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa koostuvat laissa säädetystä tuomioistuinmaksusta, avustajan palkkiosta sekä muun muassa todistajille ja asiantuntijoina kuulluille maksettavista korvauksista. Tietyissä asioissa todistajina tai asiantuntijoina markkinaoikeudessa kuulluille maksetaan kuitenkin korvaus valtion varoista. Markkinaoikeus voi kuitenkin velvoittaa asianosaisen korvaamaan valtiolle takaisin nämä sen varoista maksetut kulut.

Säädetty tuomioistuinmaksu markkinaoikeudessa on yksityishenkilöltä 500 euroa ja muilta 2000 euroa. Jos käsiteltävä asia kuitenkin koskee julkisia hankintoja ja hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa tuomioistuinmaksu markkinaoikeudessa on 4000 euroa. Jos hankinnan arvo taas on vähintään kymmenen miljoonaa euroa on käsittelymaksu on jo 6000 euroa. Jos markkinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta maksut määräytyvät samalla tavalla kuin markkinaoikeudessakin.

Kun markkinaoikeudessa käsiteltävä asia koskee hankintamenettelyä joutuu jutun hävinnyt asianosainen useimmiten korvaamaan vastapuolensakin oikeudenkäyntikulut jos asian ratkaisu huomioiden olisi kohtuutonta, että jutun voittanut vastapuoli joutuisi itse korvaamaan omat kulunsa. Huomioon kannattaa ottaa myös se, että yksityinenkin henkilö voi joutua korvaamaan vastapuolena olevan viranomaisen oikeudenkäyntikulut. Jutun hävinnyt osapuoli joutuu kuitenkin suorittamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut vain niiden arvonlisäverottomalta määrältä jos vastapuoli voi vähentää arvonlisäveron verotuksessaan.

Tarkempia tietoja markkinaoikeuskäsittelyn todennäköisistä kustannuksista kannattaa kysellä asiantuntijalta, sillä kulut voivat nousta yllättävänkin suuriksi. Varsinkin avustajan palkkioon kannattaa kiinnittää huomiota markkinaoikeuskäsittelyn kuluarviota tehdessä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »