Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa oikeudessa koostuvat laissa säädetystä oikeudenkäyntimaksusta, todistajille maksettavista korvauksista, mahdollisista kuulutuskustannuksista tai esimerkiksi asiakirjamaksuista sekä avustajan pakkiosta. Usein juuri avustajalle maksettava palkkio nouseekin käsittelyn suurimmaksi kulueräksi. Oikeusapua saavan kulut korvataan valtion varoista.

Usein – joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta - tuomioistuin myös määrää jutun hävinneen korvaamaan jutun voittajankin oikeudenkäyntikulut. Tällaisia kuluja ei korvata myöskään oikeusavusta, vaan oikeusapua saavankin on maksettava ne omista varoistaan.

Korkeimman oikeuden oikeudenkäyntimaksu on ollut vuoden 2016 alusta 500 euroa, mutta sitä ei peritä, jos korkein oikeus muuttaa rikosasiassa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutosta hakeneen eduksi. Maksua ei myöskään peritä esimerkiksi virallisen syyttäjän ajamassa rikosasioista ja lisäksi monet virnaomaiset ovat vapaita oikeudenkäyntimaksuista. Oikeudenkäyntimaksut lankeavat asian muutoksenhakijan – tai jutun hävinneen - maksettaviksi.

Kun korkeimmalta oikeudelta haetaan muutosta markkinaoikeuden ratkaisuun oikeudenkäyntimaksut määräytyvät markkinaoikeuden normaalien maksujen mukaan.

Todistajille maksettavat kulut koostuvat matkakuluista halvimmalla kulkuneuvolla, taloudellisesta menetyksestä sekä päivärahasta joka riippuu ajasta joka todistajalta kului matkoihin ja istunnossa olemiseen. Vuonna 2016 kokopäiväraha on ollut 40 euroa ja osapäiväraha 19 euroa. Jos todistajan on yövyttävä asian käsittelypaikkakunnalla myös yöpymisestä aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan. Todistelukulut maksetaan valtion varoista jos todistajan on nimennyt virallinen syyttäjä tai oikeusapua saava asianosainen. Jos todistajan nimennyt asianosainen ei saa oikeusapua todistajan kulut lankeavat hänen maksettavikseen, tällaisessa tilanteessa todistaja voi esittää oikeudessa korvausvaatimuksensa josta tuomioistuin päättää kuultuaan asianosaisia.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa