Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa koostuvat muun muassa lakimiehelle maksettavasta palkkiosta, erilaisten selvitysten hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista ja muista oikeudenkäyntiin liittyvistä kuluista. Lisäksi useimmissa asioissa tulee maksettavaksi tuomioistuimen perimä oikeudenkäyntimaksu, jota tosin ei lueta varsinaisiin oikeudenkäyntikuluihin. On todennäköistä, että oikeudenkäyntikulut muodostuvat erittäin suuriksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen mentäessä, sillä sitä ennen asia on usein käsitelty jo alkuperäisen päätöksen tehneessä viranomaisessa ja alempiasteisessa hallintotuomioistuimessa.

Hävinnyt asianosainen ei automaattisesti joudu korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikuluja, vaan korvausvelvollisuus on korkeimman hallinto-oikeuden harkinnassa. Korkein hallinto-oikeus voi myöntää oikeudenkäyntikulut korvattaviksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, että yksityishenkilö joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kohtuuttomuutta arvioidaan tapauskohtaisten seikkojen perusteella. Viranomaisen velvollisuuteen korvata yksityishenkilön oikeudenkäyntikulut vaikuttaa myös se, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Käytännössä oikeudenkäyntikulut voi siis saada korvatuiksi esimerkiksi silloin, kun viranomainen on soveltanut lakia ilmeisen virheellisesti eikä kyse ole oikeudellisesti tulkinnanvaraisesta asiasta. Yksityistä asianosaista sen sijaan ei saa velvoittaa korvaamaan viranomaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta.

Käytännössä jutun hävinnyt viranomainen joutuu yleensä korvaamaan jutun voittaneen yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut. Muunlainen ratkaisu on mahdollinen vain erityistapauksissa, ja on todella harvinaista, että yksityishenkilö velvoitetaan korvaamaan viranomaisen oikeudenkäyntikulut. Kynnys sille, että vaatimusta pidettäisiin ilmeisen perusteettomana, on siis korkea. Lisäksi on huomioitava, että tuomioistuinprosessia mahdollisesti edeltäneen oikaisuvaatimuksen laatimisesta aiheutuneita kuluja ei korvata. Myöskään itse kirjoitetun valituskirjelmän laatimiseen kuluneesta ajasta ei voi lähtökohtaisesti saada korvausta, vaan valituskirjelmän laatimisesta aiheutuneiden kulujen on oltava konkreettisia, jotta ne voisivat tulla korvattaviksi. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »