Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut ja yksipuolinen tuomio

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulut tarkoittavat asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia erilaisia kustannuksia, kuten oikeudenkäyntimaksua, todistajan palkkiota ja asianajopalkkiota.  Yksipuolinen tuomio taas tarkoittaa tuomioistuimen antamaa ratkaisua riita-asiasta, joka perustuu jommankumman osapuolen passiivisuuteen. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa riidattomissa velkomis- ja häätöasioissa.

Yksipuolinen tuomio annetaan käräjäoikeuden kansliassa ilman, että kantajaa tai vastaajaa tarvitsee kutsua oikeuden istuntoon. Yksipuolinen tuomio on heti täytäntöön pantavissa ja velkoja voi viedä sen ulosottomiehelle.

Velkomusta ja häätöä koskevissa asioissa, jotka ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla, tuomitaan oikeudenkäyntikulut vastapuolen maksettaviksi. Yleensä yksipuolinen tuomio annetaan velkojan eduksi, kun velkoja vaatii velallisen velvoittamista maksamaan velkansa. Tällaisessa tilanteessa velallinen joutuu myös maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Yksipuolisessa tuomiossa oikeudenkäyntikulut tuomitaan asian vaatiman työmäärän perusteella joko perustaksan tai korkean taksan mukaisesti. Tuomiottavien oikeudenkäyntikulujen määrä voi olla alimmillaan 170 euroa ja korkeimmillaan 270 euroa.

Mikäli haluat tietää tarkemmin, esimerkiksi millaisissa tilanteissa kulut tulevat maksettaviksi korkean taksan mukaan, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »