Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut huoneenvuokra-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikuluilla tarkoitetaan oikeudenkäynnistä aiheutuneita kustannuksia. Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta huoneenvuokra-asiassa on säädetty tarkemmin laissa.

Oikeudenkäyntikulut tuomitaan huoneenvuokraa koskevassa asiassa samalla tavoin kuten velkomusta tai häätöä koskevassa asiassa, jotka ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla. Tuomioistuin arvioi tällöin viran puolesta oikeudenkäyntikulujen määrän, joka tuomitaan vastapuolen maksettavaksi. Vastapuolelle maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää arvioitaessa huomioon otetaan lain mukaan haastehakemuksen edellyttämä tarvittavan työn määrä, saatavan suuruus sekä välttämättömät kulut.

Asianosainen on myös mahdollista velvoittaa maksamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja enemmänkin tapauksessa, jossa asiaa ei ratkaista yksipuolisella tuomiolla ja oikeudenkäyntikulujen suuremman määrän suorittamiseen tuomitsemiselle on painavia syitä. Painavan syyn on katsottu voivan olla muun muassa se, että asian vireille paneminen on tapahtunut ilmeisen perusteettomasti tai asian käsittely oikeudenkäynnissä on ollut tarpeellista, koska oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli on esimerkiksi vahingoittanut asuntoa tai jättänyt vuokria maksamatta.

Oikeudenkäyntikuluista huoneenvuokra-asiassa kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa