Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa koostuvat laissa säädetystä oikeudenkäyntimaksusta, todistajille maksettavista korvauksista, mahdollisista kuulutuskustannuksista tai esimerkiksi asiakirjamaksuista sekä avustajan pakkiosta. Usein juuri avustajalle maksettava palkkio nouseekin käsittelyn suurimmaksi kulueräksi. Oikeusapua saavan kulut korvataan valtion varoista osittain tai kokonaan, ellei hovioikeus katso, että muutoksenhaku on ollut aiheeton. Tällöin oikeusapu ei korvaa muutoksenhausta aiheutuneita kuluja.

Usein – joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta - tuomioistuin myös määrää jutun hävinneen korvaamaan voittaneenkin oikeudenkäyntikulut. Tällaiset mahdolliset kuluerät eivät kuulu oikeusavun piiriin, vaan ne oikeusapua saavankin on korvatta omista varoistaan.

Hovioikeudessa oikeudenkäyntimaksu on ollut vuoden 2016 alusta hakemusasiassa, rikosasiassa, lähestymiskieltoasiassa ja ulosottokaaren mukaisessa muutoksenhakuasiassa sekä asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu 250 euroa ja muussa asiassa 500 euroa. Jos hovioikeus kuitenkin muuttaa alemman tuomioistuimen tuomiota rikosasiassa muutoksenhakijan hyväksi, ei maksua peritä. Esimerkiksi myös virallisen syyttäjän ajamat rikosasiat ovat maksuttomia ja monet viranomaiset ovat vapaita oikeudenkäyntimaksuista. Oikeudenkäyntimaksut lankeavat asian muutoksenhakijan maksettaviksi.

Todistajille maksettavat kulut koostuvat hänen matkakuluistaan halvimmalla kulkuneuvolla, mahdollisesta taloudellisesta menetyksestä sekä päivärahasta joka riippuu ajasta joka todistajalta kului matkoihin ja istunnossa olemiseen. Vuonna 2016 kokopäiväraha on ollut 40 euroa ja osapäiväraha 19 euroa. Jos todistajan on yövyttävä asian käsittelypaikkakunnalla myös yöpymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut korvataan. Todistelukulut maksetaan valtion varoista jos todistajan on nimennyt virallinen syyttäjä tai oikeusapua saava asianosainen. Jos todistajan nimennyt asianosainen ei saa oikeusapua todistajan kulut lankeavat hänen maksettavikseen, tällaisessa tilanteessa todistaja voi esittää oikeudessa korvausvaatimuksensa josta tuomioistuin päättää kuultuaan asianosaisia.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa