Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa työntekijän työhönpaluuoikeus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijällä on oikeus palata takaisin työnantajan palvelukseen hänen perhevapaansa loputtua. Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta sekä hoitovapaalta ja pakottavasta perhesyystä johtuneelta vapaalta työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti takaisin samaan työhön, josta oli jäänyt vapaalle. Tämä on yleensä mahdollista silloin, kun vapaalla olevan työntekijän sijalle on otettu määräaikainen sijainen, jonka työsuhde päättyy, kun vapaalla oleva työntekijä palaa töihin.

Aikaisempaan työhön palaaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Perhevapaan aikana on saatettu joutua turvautumaan työtehtävien uudelleenjärjestelyihin tai työtehtävien sisällössä on voinut tapahtua muutoksia, joten samaan työhön ei välttämättä enää ole mahdollista palata. Tällöin työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei onnistu, muuta työsopimuksen mukaista työtä. Työnantaja ei kuitenkaan voi tarjota ihan mitä tahansa työtä aikaisemman työn sijaan. Työnantajalla saattaa lisäksi joissain tapauksissa olla velvollisuus antaa perehdyttämistä muistuttavaa koulutusta vapaalta palaavalle työntekijälle, jotta aikaisempaan työhön tai sitä vastaavaan työhön palaaminen olisi mahdollista.

Jos työnantaja on rikkonut perhevapaalta palaavan työntekijän työhönpaluuoikeutta, on työntekijällä oikeus saada vahingonkorvausta, jota voi olla mm. korvaus palkan menetyksestä. Työhönpaluuoikeuden rikkomistapauksissa on usein hyvä ottaa yhteyttä asiantuntijaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa