Minilex - Lakipuhelin

Mitä on säästövapaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vapaasta, jonka työntekijä säästää vuosilomastaan pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen niin kutsuttuna säästövapaana. Työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan.Edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Mikäli säästövapaa aiheuttaisi tälläistä vakavaa haittaa, voi työnantaja rajoittaa työntekijän oikeutta säästövapaaseen. Tällaista vakavaa haittaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi työtehtävien ja työnantajan toiminnan luonne. Työnantaja ja työntekijä voivat myös keskenään sopia 18 päivän ylittävän osan lomasta pidettäväksi säästövapaana.

Säästövapaasta on neuvoteltava työnantajan kanssa ja viimeistään silloin, kun työnantaja kuulee työntekijää vuosiloman ajankohdasta. Toisin kuin vuosiloman kohdalla, voi työntekijä pitää säästövapaan haluamanaan ajankohtana, jos sen sopimisesta ei päästä yhteisymmärrykseen. Tällöin loman pitämisestä on ilmoitettava vähintään neljä kuukautta ennen sen pitämistä. Vuosiloman tapaan säästövapaa on palkallista vapaata. Säästövapaan palkka lasketaan niin kuin normaalinkin loman palkka laskettaisiin tuona aikana. Työnantajan on lisäksi pidettävä kirjaa työntekijän säästövapaista. Työntekijällä tai tämän edustajalla on oikeus pyynnöstä saada kirjallinen selvitys työntekijän säästövapaita koskevista merkinnöistä. Lisäksi työsuhteen päättyessä on työntekijällä oikeus saada pitämättömistä säästövapaista vuosilomakorvaus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa