Minilex - Lakipuhelin

Mistä ostajan täytyy olettaa tienneen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajaan kohdistetaan tiettyjä vaatimuksia liittyen tietoihin tavarasta ja sen ominaisuuksista. Ostajalla ei nimittäin ole oikeutta vedota tavaran virheeseen niiden seikkojen perusteella, joista hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Tämän mukaisesti ostajan katsotaan hyväksyneen tavara puutteineen, jos hän on sopimusta tehtäessä selvillä tavarassa ilmenevistä puutteista. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa sopimuksesta tai olosuhteista päätellen voidaan katsoa olleen tarkoituksena, että myyjä korjaa kyseiset viat tai puutteet, ennen kuin luovuttaa tavaran ostajan käyttöön.

Ostaja suorittaa usein ennakkotarkastuksen eli tarkastaa tavaran ennen kaupantekoa. Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita. Sama pätee myös, jos ostajalla on ennen kaupantekoa ollut tilaisuus tarkastaa tavaraa koskeva näyte ja virhe koskee ominaisuutta, joka olisi ilmennyt näytteestä. Ostaja saa kuitenkin vedota tavarassa olevaan virheeseen näissä tapauksissa, jos myyjä on menetellyt kauppoja tehtäessä kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Ennakkotarkastusta ei ole pakko tehdä, mutta jos myyjä kehoittaa tällaisen suorittamaan ennen kauppoja, on ostajan käytännössä tehtävä huolellinen ennakkotarkastus. Jos ostaja ei tarkastusta suorita, menettää hän oikeutensa vedota kaupanteon jälkeen löytyneeseen, tavarassa olevaan virheeseen. Tarkastusvelvollisuutta ostajalla ei kuitenkaan ole, jos tavara sijaitsee toisella paikkakunnalla tai tarkastuksesta aiheutuisi ostajalle kohtuuttomia kustannuksia. Jos myyjä suullisesti vakuuttaa ostajalle, että tavarassa ei ole virheen virhettä, myös tällöin ostajalla ei ole ennakkotarkastusvelvollisuutta.

Ostajan tiedot tavarasta kytkeytyvät siis vahvasti mahdolliseen ennakkotarkastukseen ja myyjän tavarasta antamiin tietoihin. Ostajan kannattaa aina tehdä ennakkotarkastus huolella ja kysellä tarkasti myyjältä tavarasta ja sen kunnosta. Myyjän taas kannattaa pyytää ostajaa tarkastamaan tavara, ja kertoa tavarasta oleelliset tiedot ostajalle, vaikka tämä ei pyytäisikään kyseisiä tietoja. Kaupoista olisi aina hyvä tehdä kirjallinen sopimus allekirjoituksineen eli kauppakirja, joissa kerrotaan tarkemmin kaupan kohteena olevasta tavarasta ja kaupan ehdoista. Kirjallisen sopimuksen tarve korostuu, mitä arvokkaammasta kaupan kohteesta on kysymys.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa