Minilex - Lakipuhelin

Milloin on kyseessä ammattitauti?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ammattitaudeista säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti aiheutunut sairastuneelle henkilölle työssä pääasiallisesti erilaisten fysikaalisten, kemiallisten tai biologisten tekijöiden vuoksi. Jotta kysymyksessä olisi ammattitauti, sairauden on tullut aiheutua työ- tai virkasuhteen perusteella tai maatalousyrittäjänä suoritetussa työssä. Yleisimmät ammattitaudit liittyvät erilaisiin hengitystiesairauksiin, ihotauteihin tai tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin.

Laissa on tarkasti määritelty, mitä luetaan ammattitautia aiheuttaviin fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin tekijöihin. Fysikaalisiin tekijöihin lukeutuvat esimerkiksi tärinä, melu ja ultraviolettisäteily, kemiallisiin tekijöihin arseeni, elohopea ja fosfori ja niiden yhdisteet, sekä biologisiin tekijöihin erilaiset bakteerit ja virukset.

Ammattitaudin ilmenemishetkenä pidetään ajankohtaa, jona sairastunut henkilö on ensimmäisen kerran hakeutunut lääkärin tutkittavaksi sairauden vuoksi. Erityisistä syistä taudin ilmenemishetki voidaan määritellä muullakin perusteella. Korvauksen hakemista koskeva määräaika lasketaan kuitenkin aina sairauden toteamisesta tai työkyvyttömyyden alkamisesta. Ammattitaudin toteaminen edellyttää aina riittävää lääketieteellistä tutkimusta, josta vastaa asianomaiseen alaan perehtynyt lääkäri.

Vahingonkorvausta suoritetaan niin itse ammattitaudin johdosta kuin myös muunlaisesta vamman tai sairauden olennaisesta pahenemisesta. Ammattitautiin sairastuneelle henkilölle suoritetaan vahingonkorvausta siten kun tapaturmavakuutusta ja -korvausta koskevissa laeissa on säädetty. Jos epäilet, että sinulla olisi oikeus saada korvausta ammattitaudin johdosta, olethan yhteydessä lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa